Od mistycznych korzeni do apostolskich owoców. Dynamika trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2010–2013)
PDF

Słowa kluczowe

program duszpasterski
Kościół w Polsce

Jak cytować

Stułkowski, S. (2012). Od mistycznych korzeni do apostolskich owoców. Dynamika trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2010–2013). Teologia Praktyczna, (13), 43–52. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.03

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.03
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI: Encyklika Deus caritas est. Watykan 2005.

Bylicka I.: Karta Dużej Rodzin, W: Kościół naszym domem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.

Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012..

Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.

Jan Paweł II: List apostolski Tertio millennio adveniente. Watykan 1994.

Musioł W., Piechaczek K.: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich, W: Kościół naszym domem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.

Przybecki A.: »Czynić Kościół domem i szkołą komunii«. Zadania dla Kościoła w Polsce. W: W komunii Bogiem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.

Sepioło A.: Otworzyć młodych na Ducha Świętego. Trzyletni program dla parafii – »Młodzi na progu«. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012.

Sobolewski Z.: Caritas: chcemy być »solą ziemi«. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012.

Stułkowski Sz.: Schemat programu duszpasterskiego. Kościół naszym domem. W: Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2011.

Stułkowski Sz.: Schemat programu duszpasterskiego. Być solą ziemi. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012.

Witczyk H.: Krzewienie duchowości biblijnej. Dotychczasowe doświadczenia Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce i perspektywy na przyszłość. W: W komunii Bogiem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.

Wons K.: Potrzeba centrów formacji duchowej w diecezjach. W: W komunii Bogiem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.