Od mistycznych korzeni do apostolskich owoców. Dynamika trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2010–2013)

Main Article Content

Szymon Stułkowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stułkowski, S. (2012). Od mistycznych korzeni do apostolskich owoców. Dynamika trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2010–2013). Teologia Praktyczna, (13), 43-52. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Encyklika Deus caritas est. Watykan 2005.
 2. Bylicka I.: Karta Dużej Rodzin, W: Kościół naszym domem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.
 3. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012..
 4. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.
 5. Jan Paweł II: List apostolski Tertio millennio adveniente. Watykan 1994.
 6. Musioł W., Piechaczek K.: Formacja Parafialnych Rad Duszpasterskich, W: Kościół naszym domem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.
 7. Przybecki A.: »Czynić Kościół domem i szkołą komunii«. Zadania dla Kościoła w Polsce. W: W komunii Bogiem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.
 8. Sepioło A.: Otworzyć młodych na Ducha Świętego. Trzyletni program dla parafii – »Młodzi na progu«. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012.
 9. Sobolewski Z.: Caritas: chcemy być »solą ziemi«. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012.
 10. Stułkowski Sz.: Schemat programu duszpasterskiego. Kościół naszym domem. W: Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2011.
 11. Stułkowski Sz.: Schemat programu duszpasterskiego. Być solą ziemi. W: Być solą ziemi. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Tenże. Poznań 2012.
 12. Witczyk H.: Krzewienie duchowości biblijnej. Dotychczasowe doświadczenia Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce i perspektywy na przyszłość. W: W komunii Bogiem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.
 13. Wons K.: Potrzeba centrów formacji duchowej w diecezjach. W: W komunii Bogiem. Kościół domem szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.