Nr 13 (2012)

Artykuły

Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
7-32
Diecezjalne rady duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.01
PDF
Adam Przybecki
33-41
Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.02
PDF
Szymon Stułkowski
43-52
Od mistycznych korzeni do apostolskich owoców. Dynamika trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce (2010–2013)
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.03
PDF
Tomasz Wielebski
53-69
Diecezjalne i parafialne struktury komunijne w Polsce
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.04
PDF
Piotr Nawrot
71-82
Czy muzyka może być dzisiaj narzędziem ewangelizacji? Aktualność doświadczeń baroku misyjnego Ameryki Hiszpańskiej
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.05
PDF
Michał Kieling
83-95
Dwanaście sposobów odpuszczenia grzechów? Praktyka pokutna wczesnośredniowiecznego Kościoła na podstawie »Penitencjału Egberta«
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.06
PDF
Dariusz Kwiatkowski
97-111
»Ars celebrandi« prezbitera według Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z roku 2002
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.07
PDF
Marek Pyc
113-121
Droga ku pełni życia. Wiara w świetle listu apostolskiego »Porta fidei« Benedykta XVI
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.08
PDF
Małgorzata Laskowska
123-137
Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.09
PDF
Maciej Szczepaniak
139-151
Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012)
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.10
PDF
Małgorzata Chrząstowska
153-163
Hospicjum jako przykład opcji preferencyjnej na rzecz ubogich
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.11
PDF
Marek Grubka
165-178
Kaplica z widokiem na kampus. 25 lat działalności ośrodka duszpasterstwa akademickiego „Szopka” w Rzeszowie
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.12
PDF
Elżbieta Adamiak
178-190
Edyty Stein i Jana Pawła II teologiczna wizja kobiecości
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.13
PDF
Jolanta Kurosz
191-230
Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14
PDF