Czy muzyka może być dzisiaj narzędziem ewangelizacji? Aktualność doświadczeń baroku misyjnego Ameryki Hiszpańskiej
PDF

Słowa kluczowe

ewangelizacja
muzyka
barok misyjny
misje

Jak cytować

Nawrot, P. (2012). Czy muzyka może być dzisiaj narzędziem ewangelizacji? Aktualność doświadczeń baroku misyjnego Ameryki Hiszpańskiej. Teologia Praktyczna, (13), 71–82. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.05

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.05
PDF

Bibliografia

Czego uczą misjonarze epoki baroku: W. http://gosc.pl/doc/1226533.Czego-ucza-misjonarze-epoki-baroku [pobrano: 8.08.2012].

Synod Biskupów. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Watykan 2011 n. 10 http://www.vatican.va/roman _curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html .