Diecezjalne rady duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością.

Main Article Content

Tomasz Wielebski
Mateusz Tutak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wielebski, T., & Tutak, M. (2012). Diecezjalne rady duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością. Teologia Praktyczna, (13), 7-32. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.01
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009.
 2. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa KEP. Kościół naszym domem. Kościół naszym domem i szkołą komunii. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Rok 2011/2012. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2011.
 3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1997.
 4. Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.
 5. Kamiński R.: Metody teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.
 6. Kantowski K., Stułkowski Sz.: W Komunii z Bogiem. W: Komisja Duszpasterstwa KEP: W Komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Rok 2010/2011. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.
 7. Kongregacja ds. Biskupów: Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores. Watykan 2004 nr 185.
 8. Mariański J.: Żyć parafią. Wrocław 1984.
 9. Pawluk T.: Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. T. 2. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn 1986.
 10. Synod Biskupów. XIII zwyczajne zgromadzenie ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris. Watykan 2012.
 11. Wroceński J.: Diecezjalna Rada Duszpasterska – struktura i zadania. W: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tarnów 2004. Red. J. Krukowski, T. Rozkrut. Tarnów 2004.