Diecezjalne rady duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością.
PDF

Słowa kluczowe

rady parafialne
świeccy

Jak cytować

Wielebski, T., & Tutak, M. (2012). Diecezjalne rady duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością. Teologia Praktyczna, (13), 7–32. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.01

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.01
PDF

Bibliografia

Babbie E.: Podstawy badań społecznych. Warszawa 2009.

Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa KEP. Kościół naszym domem. Kościół naszym domem i szkołą komunii. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Rok 2011/2012. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2011.

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1997.

Kamiński R.: Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.

Kamiński R.: Metody teologii pastoralnej. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.

Kantowski K., Stułkowski Sz.: W Komunii z Bogiem. W: Komisja Duszpasterstwa KEP: W Komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Rok 2010/2011. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2010.

Kongregacja ds. Biskupów: Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores. Watykan 2004 nr 185.

Mariański J.: Żyć parafią. Wrocław 1984.

Pawluk T.: Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. T. 2. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn 1986.

Synod Biskupów. XIII zwyczajne zgromadzenie ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris. Watykan 2012.

Wroceński J.: Diecezjalna Rada Duszpasterska – struktura i zadania. W: Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Tarnów 2004. Red. J. Krukowski, T. Rozkrut. Tarnów 2004.