Droga ku pełni życia. Wiara w świetle listu apostolskiego »Porta fidei« Benedykta XVI
PDF

Słowa kluczowe

Benedykt XVI
nauczanie Kościoła
wiara
życie chrześcijańskie

Jak cytować

Pyc, M. (2012). Droga ku pełni życia. Wiara w świetle listu apostolskiego »Porta fidei« Benedykta XVI. Teologia Praktyczna, (13), 113–121. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.08

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.08
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI: Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu (24 kwietnia 2005). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 26: 2005 nr. 6.

Benedykt XVI: List apostolski »motu proprio« Porta fidei, w którym zostaje ogłoszony Rok Wiary. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 32: 2011 nr 12.

Cirne-Lima C.: Der personale Glaube. Innsbruck 1959.

de Lubac H.: Augustinisme et théologie moderne. Paris 1965.

Donneaud H.: Hans Urs von Balthasar contre saint Thomas d’Aquin sur la foi du Christ. „Revue Thomiste”. R. 97: 1997 nr 2.

Fries H.: Glauben-Wissen. Berlin 1960.

Galot J.: Gesù ha avuto la fede? „La Civiltà Cattolica”. R. 133: 1982 nr 3.

Galot J.: Chi tu sei, o Cristo. Firenze 1980.

Grässer E.: Der Glaube im Hebräerbrief. Marburg 1963.

Guillet J.: La fede di Gesù Cristo. Milano 1981.

Mouroux J.: Ich glaube an Dich. Einsiedeln 1951.

Pyc M.: Czy Jezus Chrystus miał wiarę? „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”. R. 23: 2003.

Ratzinger J.: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków 1970.

Schäfer R.: Jesus und der Gottesglaube. Tübingen 1970.

Sobór Watykański I: Konstytucja dogmatyczna o wierze katolickiej Dei Filius.

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum.

Św. Augustyn: Kazanie 215, 1. W: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy. T.12. Św. Augustyn: Wybór mów. Tłum. ks. J. Jaworski. Warszawa 1973.

Vanhoye A.: Πίστις Χριστού: fede di Cristo o affidabilità di Cristo? „Biblica” R. 80: 1999 nr 1.

von Balthasar H.U.: Theodramatik. Band II. Die Personen des Spiels. Teil 2: Die Personen in Christus. Einsiedeln 1978.

von Balthasar H.U.: Fides Christi. W: Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II. Einsiedeln 1960.