Kaplica z widokiem na kampus. 25 lat działalności ośrodka duszpasterstwa akademickiego „Szopka” w Rzeszowie

Main Article Content

Marek Grubka

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grubka, M. (2012). Kaplica z widokiem na kampus. 25 lat działalności ośrodka duszpasterstwa akademickiego „Szopka” w Rzeszowie. Teologia Praktyczna, (13), 165-178. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. lat Duszpasterstwa Akademickiego „Szopka” w Rzeszowie. Rzeszów 2012.
 2. Beczka nasz dom. Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie Beczka 1964–2004. Kraków 2004.
 3. Dudka K. J.: Rola rodziny w teologii o. Bernarda Przybylskiego OP. Praca magisterska. PWT Warszawa. Warszawa 2008.
 4. Góra J.W.: Poznań. Kościuszki 99. Poznań 2007.
 5. Grubka M.: Duszpasterstwo akademickie wobec rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 roku. „Teologia Praktyczna”. T. 10: 2009.
 6. Grubka M.: Między uczelnią a świątynią. Rola kapłana w polskim duszpasterstwie akademickim na przykładzie ośrodka dominikańskiego w Gdańsku. Kraków-Poznań-Dublin 2011.
 7. Grubka M.: Od garażu do murowanego kościoła. Historia rzeszowskiej „Szopki”. W: 25 lat Duszpasterstwa Akademickiego „Szopka” w Rzeszowie. Rzeszów 2012.
 8. Grubka M.: Dominikańska Szkoła Wiary dziesięć lat później. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
 9. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.
 10. Kaczmarzyk D.: Duszpasterstwo akademickie w okresie okupacji. „Więź”. R. 13: 1970 nr 10.
 11. Malacki Z.: Duszpasterstwo Akademickie. Sześćdziesiąta rocznica powołania. „Przegląd Katolicki”. R. 1989 nr 2.
 12. Pawłowski T.: Latająca Szopka. Rzeszów 2007.
 13. Pieńkowski M.: Na początku był garaż ... W: 25 lat Duszpasterstwa Akademickiego „Szopka” w Rzeszowie. Rzeszów 2012.
 14. Pismo akademickie „Szopka”. R. 1995– 1998 nr 2–42.
 15. Pismo akademickie „Kłaki” . R. 1995 nr 1.
 16. Przybecki A.: Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności. Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku. Poznań 1999.
 17. Przybecki A.: Koncepcja duszpasterstwa akademickiego w Polsce w nowej sytuacji społeczno-politycznej. „Lignum Vitae”. T. 6: 2005.
 18. Przybecki A.: Kościół musi wyruszyć w drogę. Polskie duszpasterstwo w poszukiwaniu duchowych korzeni. „Teologia Praktyczna”. T. 13: 2012.
 19. Przybylski B.: W uniwersyteckiej wspólnocie. „W Drodze”. R. 9: 1981 nr 11–12.
 20. Szaynok B.: Duszpasterz. Rozmowy z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim. Kraków 2012.
 21. Z Kroniki Konwentu Poznańskiego. W: Poznańscy dominikanie. Red. T. Dostatni. Poznań 1997.
 22. Żuchowski T.J.: Powrót do Poznania. W: Nasi dominikanie. Poznań 2004.