Edyty Stein i Jana Pawła II teologiczna wizja kobiecości

Main Article Content

Elżbieta Adamiak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamiak, E. (2012). Edyty Stein i Jana Pawła II teologiczna wizja kobiecości. Teologia Praktyczna, (13), 178-190. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamiak E.: Nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach. Ujęcie dogmatyczne. W: Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce 1978–2005. Red. E. Adamiak, M. Chrząstowska. Poznań 2008 s. 15–64.
 2. Adamiak E.: Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele. Warszawa 1999.
 3. Adamska J.: Święta Edyta Stein. Kraków 2003.
 4. Dźwig D.: „Żadna kobieta nie jest tylko kobietą”. Edyty Stein studium o kobiecie. Kraków 2003.
 5. Gahlings U.: Geschlechter-Realitäten. Edith Steins Beitrag zur Theorie der geschlechtlichen Differenzierung. „Edith Stein Jahrbuch“. R. 2004 s. 131–156.
 6. Grzegorczyk A.: Nauka Edyty Stein o kobiecie wobec współczesnych tendencji feministycznych. W: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy. Poznań 2001 s. 37–60.
 7. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, nr 82.
 8. Jan Paweł II: Katecheza Godność i posłannictwo kobiety chrześcijańskiej, z 22.06.1994 r. W:
 9. Nauczanie Kościoła katolickiego. Kraków 2003. [wydanie na płycie CD]
 10. Jan Paweł II: List A ciascuna di voi do kobiet całego świata, wydany z okazji Światowej Konferencji ONZ w Pekinie poświęconej kobiecie z 1995.
 11. Jan Paweł II: List apostolski Mulieris dignitatem z okazji roku maryjnego o godności i powołaniu kobiety 1988.
 12. Jan Paweł II: List apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom z 1994.
 13. Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Watykan 1986.
 14. Jan Paweł II: List apostolski motu proprio Spes aedificandi. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 20: 1999 nr 12 (218) s. 12 nr 2.
 15. Majewski J.: Spór o rozumienie Kościoła. Eklezjologiczne uwarunkowania i perspektywy wielkich debat teologicznych na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa [b.r.w.].
 16. Melonowska J.: John Paul’s Concept of Femininity and the Critique of Human Essentialism. W: Gender and Religion in Central and Eastern Europe. Red. E. Adamiak, M. Chrząstowska, C. Methuen, S. Sobkowiak. Poznań 2009.
 17. Stein E. Kobieta – jej zadanie według natury i łaski. Tłum. J. I. Adamska. Tczew 1999.
 18. Św. Teresa Benedykta od Krzyża. Edyta Stein: Autoportret z listów: Listy do Romana Ingardena. Tłum. J. I. Adamska. Kraków 2004.
 19. Waluś M.: Świętość kobiet i kategoria płci. Recepcja nauczania Kościoła na temat kobiet a opisy hagiografii. W: Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce 1978–2005. Red. E. Adamiak, M. Chrząstowska. Poznań 2008.
 20. Warchoł P.: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) i jej teologia. W: Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego. Red. J. Jezierski, K. Parzych. Olsztyn 2006.