Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne

Main Article Content

Jolanta Kurosz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kurosz, J. (2012). Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne. Teologia Praktyczna, (13), 191-230. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14
Dział
Artykuły

Referencje

  1. Blachnicki F.: Godziny Taboru. Carlsberg – Lublin 1989 s. 65.
  2. Jan Paweł II: Jesteście świadkami Chrystusa w nowym tysiącleciu. Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Światowego Kongresu Katolików Świeckich w Rzymie. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 22: 2001 nr 2 (230).
  3. Kurosz J.: Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej fundamentalnej. Wskazówki metodyczne. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
  4. Kurosz J.: Ćwiczenia z teologii pastoralnej dla studentów uniwersyteckich wydziałów teologicznych. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003.
  5. Kurosz J.: Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza. Teologia pastoralna fundamentalna. Poznań 2009.
  6. Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.
  7. Wojtyła K.: Lud Boży (z przemówienia w Radio Watykańskim 25.11.1963 r.) „Przewodnik Katolicki”. R. 1964 nr 7.