Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne
PDF

Słowa kluczowe

teologia pastoralna
ćwiczenia
laikat
apostolstwo

Jak cytować

Kurosz, J. (2012). Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej szczegółowej oraz teologii laikatu i apostolstwa. Wskazówki metodyczne. Teologia Praktyczna, (13), 191–230. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.14
PDF

Bibliografia

Blachnicki F.: Godziny Taboru. Carlsberg – Lublin 1989 s. 65.

Jan Paweł II: Jesteście świadkami Chrystusa w nowym tysiącleciu. Przesłanie Ojca Świętego do uczestników Światowego Kongresu Katolików Świeckich w Rzymie. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 22: 2001 nr 2 (230).

Kurosz J.: Materiały do ćwiczeń z teologii pastoralnej fundamentalnej. Wskazówki metodyczne. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.

Kurosz J.: Ćwiczenia z teologii pastoralnej dla studentów uniwersyteckich wydziałów teologicznych. „Teologia Praktyczna”. T. 4: 2003.

Kurosz J.: Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń. Część pierwsza. Teologia pastoralna fundamentalna. Poznań 2009.

Teologia pastoralna. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Red. R. Kamiński. Lublin 2000.

Wojtyła K.: Lud Boży (z przemówienia w Radio Watykańskim 25.11.1963 r.) „Przewodnik Katolicki”. R. 1964 nr 7.