Diecezjalne i parafialne struktury komunijne w Polsce

Main Article Content

Tomasz Wielebski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wielebski, T. (2012). Diecezjalne i parafialne struktury komunijne w Polsce. Teologia Praktyczna, (13), 53-69. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.04
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI do biskupów polskich. Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty ad limina Apostolorum w roku 2005. Poznań 2005.
 2. Benedykt XVI: List apostolski w formie »motu proprio« Porta fidei ogłaszający Rok Wiary. Watykan 2012.
 3. Czaja A.: Kościół. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 4. Czaja A.: Podstawowe elementy eklezjologii communio. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002.
 5. Dokument międzydykasterialny: Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. Watykan 1997.
 6. Duszpasterskie rady parafialne. Ich rola i miejsce w Kościele. Red. A. Porębski. Kraków 1999.
 7. Firlit E.: Parafia w społecznej świadomości. W: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Warszawa 2004.
 8. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa KEP: Kościół naszym domem. Kościół naszym domem i szkołą komunii. Program duszpasterskie dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Rok 2011/2012. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2011.
 9. Grocholewski Z.: Dlaczego skuteczność katechizacji jest nikła? http://kosciol.wiara. pl/doc/1321013.Kard-Grocholewski-Kryzys-mimo-rozwoju-edukacji [data pobrania: 27.10.2012];
 10. Międzynarodowa Komisja Teologiczna: Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. Kraków 2012.
 11. Jan Paweł II: Bulla Totus Tuus Poloniae populus http://www.esciagi.info/biblio teka/u-totus-tuus-poloniae-populus-2210.html.
 12. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.
 13. Kamiński R.: Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna,. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002.
 14. Komisja Apostolstwa Świeckich KEP: Dyrektorium apostolstwa świeckich. Warszawa 1969.
 15. Kongregacja ds. Biskupów: Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores. Watykan 2005 nr 183.
 16. Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio”. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Red. Z. Zimowski, J. Królikowski. Tarnów 1995.
 17. Kongregacja Nauki Wiary: Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary. Watykan 2012.
 18. Kongregacji ds. Duchowieństwa: Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Watykan 2002.
 19. Nadzwyczajne Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów. Watykan 1985. Relatio finalis. Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje tajemnicę Chrystus dla zbawienia świata. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 6: 1985 nr 10.
 20. Okrasa W., Herbst J., Zdaniewicz W.: Organizacje, wspólnoty i instytucje społeczne Kościoła katolickiego – potencjał i specyfika kościelnego trzeciego sektora w Polsce. W: Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r. Warszawa 2010.
 21. Piwowarski W.: Socjologia religii a teologia pastoralna i duszpasterstwo. W: Z badań nad religijnością Polską. Studia i materiały. Red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz. Poznań-Warszawa 1986.
 22. Podstawa programowa rady społecznej przy arcybiskupie metropolicie poznańskim. W: Rada społeczna przy arcybiskupie metropolicie poznańskim. Oświadczenia 2005–2008. Poznań 2008.
 23. Potocki A.: Parafialne rady duszpasterskie – pomysł na podmiotowość laikatu i demokratyzację struktur w Kościele katolickim? W: Wybrane problemy Demokracji i podmiotowości. Wprowadzenie. Red. K. Wielecki. Warszawa 2010.
 24. Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski
 25. Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001 s. 152.
 26. Synod Biskupów. XIII zwyczajne zgromadzenie ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej.
 27. Instrumentum laboris. Watykan 2012 nr 80–83.
 28. Śmigiel W.: Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
 29. Śmigiel W.: Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Lublin 2010.
 30. Wykaz parafii w Polsce 2006. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba, R. Stępisiewicz. Warszawa 2006.
 31. Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”. R. 66: 1976 nr 1–2.