Diecezjalne i parafialne struktury komunijne w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

organizacja duszpasterstwa
parafia
diecezja
rady duszpasterskie

Jak cytować

Wielebski, T. (2012). Diecezjalne i parafialne struktury komunijne w Polsce. Teologia Praktyczna, (13), 53–69. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.04

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.04
PDF

Bibliografia

Benedykt XVI do biskupów polskich. Przemówienia wygłoszone z okazji wizyty ad limina Apostolorum w roku 2005. Poznań 2005.

Benedykt XVI: List apostolski w formie »motu proprio« Porta fidei ogłaszający Rok Wiary. Watykan 2012.

Czaja A.: Kościół. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.

Czaja A.: Podstawowe elementy eklezjologii communio. „Teologia Praktyczna”. T. 3: 2002.

Dokument międzydykasterialny: Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów. Watykan 1997.

Duszpasterskie rady parafialne. Ich rola i miejsce w Kościele. Red. A. Porębski. Kraków 1999.

Firlit E.: Parafia w społecznej świadomości. W: Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba. Warszawa 2004.

Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa KEP: Kościół naszym domem. Kościół naszym domem i szkołą komunii. Program duszpasterskie dla Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Rok 2011/2012. Red. Sz. Stułkowski. Poznań 2011.

Grocholewski Z.: Dlaczego skuteczność katechizacji jest nikła? http://kosciol.wiara. pl/doc/1321013.Kard-Grocholewski-Kryzys-mimo-rozwoju-edukacji [data pobrania: 27.10.2012];

Międzynarodowa Komisja Teologiczna: Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria. Kraków 2012.

Jan Paweł II: Bulla Totus Tuus Poloniae populus http://www.esciagi.info/biblio teka/u-totus-tuus-poloniae-populus-2210.html.

Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.

Kamiński R.: Parafia miejscem realizacji duszpasterstwa. W: Teologia pastoralna,. T. 2. Teologia pastoralna szczegółowa. Red. R. Kamiński. Lublin 2002.

Komisja Apostolstwa Świeckich KEP: Dyrektorium apostolstwa świeckich. Warszawa 1969.

Kongregacja ds. Biskupów: Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum successores. Watykan 2005 nr 183.

Kongregacja Nauki Wiary: List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia „Communionis notio”. W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994. Red. Z. Zimowski, J. Królikowski. Tarnów 1995.

Kongregacja Nauki Wiary: Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary. Watykan 2012.

Kongregacji ds. Duchowieństwa: Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej. Watykan 2002.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Generalne Synodu Biskupów. Watykan 1985. Relatio finalis. Kościół kierowany przez słowo Boże sprawuje tajemnicę Chrystus dla zbawienia świata. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 6: 1985 nr 10.

Okrasa W., Herbst J., Zdaniewicz W.: Organizacje, wspólnoty i instytucje społeczne Kościoła katolickiego – potencjał i specyfika kościelnego trzeciego sektora w Polsce. W: Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r. Warszawa 2010.

Piwowarski W.: Socjologia religii a teologia pastoralna i duszpasterstwo. W: Z badań nad religijnością Polską. Studia i materiały. Red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz. Poznań-Warszawa 1986.

Podstawa programowa rady społecznej przy arcybiskupie metropolicie poznańskim. W: Rada społeczna przy arcybiskupie metropolicie poznańskim. Oświadczenia 2005–2008. Poznań 2008.

Potocki A.: Parafialne rady duszpasterskie – pomysł na podmiotowość laikatu i demokratyzację struktur w Kościele katolickim? W: Wybrane problemy Demokracji i podmiotowości. Wprowadzenie. Red. K. Wielecki. Warszawa 2010.

Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. W: II Polski

Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001 s. 152.

Synod Biskupów. XIII zwyczajne zgromadzenie ogólne. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej.

Instrumentum laboris. Watykan 2012 nr 80–83.

Śmigiel W.: Synod diecezjalny jako wyraz kolegialności Kościoła i szansa na ożywienie duszpasterstwa. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.

Śmigiel W.: Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Lublin 2010.

Wykaz parafii w Polsce 2006. Red. W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba, R. Stępisiewicz. Warszawa 2006.

Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”. R. 66: 1976 nr 1–2.