»Ars celebrandi« prezbitera według Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z roku 2002

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, D. (2012). »Ars celebrandi« prezbitera według Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z roku 2002. Teologia Praktyczna, (13), 97-111. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.07
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bouyer L.: Architettura e liturgia. Magnano 1994.
 2. dal Co F.: Lo spazio sacro tra architettura e liturgia oggi. W: Lo spazio sacro. Aricitettura e liturgia. Red. V. Sanson. Padova 2002.
 3. Falsini R.: Gesty i słowa Mszy świętej. Kraków 2004.
 4. Jan Paweł II: Encyklika Ecclesia de Eucharystia vivit. Watykan 2003.
 5. Jan Paweł II: List apostolski Mane nobiscum Domine. Watykan 2004.
 6. Katechizm Kościoła Katolickiego, Watykan 1993.
 7. Klaja G.: Ołtarz w świetle teologii. Kraków 2008.
 8. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Redemptionis Sacramentum. Watykan 2004.
 9. Kwiatkowski D.: Zaczerpnąć ze źródła wody życia. Kalisz 2007.
 10. Marini P.: Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo. Pelplin 2007.
 11. Nadolski B.: Misterium chrześcijańskiego ołtarza. Kraków 2008.
 12. Nadolski B.: Ambona, historia, znaczenie, symbolika. Kraków 2008.
 13. Nadolski B.: Liturgika, Liturgia fundamentalna. T. I. Poznań 1989 s. 139–140.
 14. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, Rzym 2002 oraz Wskazania Episkopatu Polski. Poznań 2006.
 15. Szczepaniec S.: Posługiwanie świeckich w liturgii. Zasady ogólne. „Roczniki Teologiczne”. R. 48: 2001 z. 8.
 16. Tagliaferri R.: Luogo sacro, religioni e liturgia. W: Lo spazio sacro tra architettura e liturgia oggi. W: Lo spazio sacro. Aricitettura e liturgia. Red. V. Sanson. Padova 2002.
 17. Walczak R.: Świątynia chrześcijańska i jej wystrój w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła. Kalwaria Zebrzydowska 1999.