»Ars celebrandi« prezbitera według Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z roku 2002
PDF

Słowa kluczowe

mszał rzymski
prezbiter
ars celebrandi

Jak cytować

Kwiatkowski, D. (2012). »Ars celebrandi« prezbitera według Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z roku 2002. Teologia Praktyczna, (13), 97–111. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.07

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.07
PDF

Bibliografia

Bouyer L.: Architettura e liturgia. Magnano 1994.

dal Co F.: Lo spazio sacro tra architettura e liturgia oggi. W: Lo spazio sacro. Aricitettura e liturgia. Red. V. Sanson. Padova 2002.

Falsini R.: Gesty i słowa Mszy świętej. Kraków 2004.

Jan Paweł II: Encyklika Ecclesia de Eucharystia vivit. Watykan 2003.

Jan Paweł II: List apostolski Mane nobiscum Domine. Watykan 2004.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Watykan 1993.

Klaja G.: Ołtarz w świetle teologii. Kraków 2008.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Redemptionis Sacramentum. Watykan 2004.

Kwiatkowski D.: Zaczerpnąć ze źródła wody życia. Kalisz 2007.

Marini P.: Liturgia i piękno. Nobilis pulchritudo. Pelplin 2007.

Nadolski B.: Misterium chrześcijańskiego ołtarza. Kraków 2008.

Nadolski B.: Ambona, historia, znaczenie, symbolika. Kraków 2008.

Nadolski B.: Liturgika, Liturgia fundamentalna. T. I. Poznań 1989 s. 139–140.

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, Rzym 2002 oraz Wskazania Episkopatu Polski. Poznań 2006.

Szczepaniec S.: Posługiwanie świeckich w liturgii. Zasady ogólne. „Roczniki Teologiczne”. R. 48: 2001 z. 8.

Tagliaferri R.: Luogo sacro, religioni e liturgia. W: Lo spazio sacro tra architettura e liturgia oggi. W: Lo spazio sacro. Aricitettura e liturgia. Red. V. Sanson. Padova 2002.

Walczak R.: Świątynia chrześcijańska i jej wystrój w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Kościoła. Kalwaria Zebrzydowska 1999.