Hospicjum jako przykład opcji preferencyjnej na rzecz ubogich

Main Article Content

Małgorzata Chrząstowska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chrząstowska, M. (2012). Hospicjum jako przykład opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Teologia Praktyczna, (13), 153-163. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.11
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice 2000.
 2. Benedykt XVI: Encyklika Caritas in veritate. Watykan 2009.
 3. Binnebesel J.: Pedagogiczne aspekty wolontariatu w hospicjum. W: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego. Red. P. Krakowiak, A. Modlińska, J. Binnebesel. Gdańsk 2009.
 4. Bylińska H.: Niemocni pomocnicy. O hospicjum św. Jana Kantego. Poznań 2003.
 5. Chrząstowska M.: Nauka społeczna Kościoła katolickiego jako propozycja wychowania do odpowiedzialnej wolności. W: Wychowanie w środowisku akademickim. Red. G. Polok. Katowice 2010 s. 85–94.
 6. du Boulay S., Rankin M.: Okno nadziei. Cicely Saunders – założycielka ruchu hospicyjnego. Kraków 2009.
 7. Jan Paweł II: Encyklika Solicitudo rei socialis. Watykan 1988.
 8. Jan Paweł II: Encyklika Sollicitudo rei socialis. Watykan 1987.
 9. Jan Paweł II: List apostolski Salvifici doloris. Watykan 1994.
 10. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.
 11. Kowalczyk M.: Choroba jako cierpienie wszechogarniające. W: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz i in. Gdańsk 2010 s. 38–44.
 12. Krakowiak P.: Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikacji w hospicjum. Gdańsk 2009.
 13. Krakowiak P., Paczkowska A., Starkel E.: Praca socjalna w służbie terminalnie chorym i ich bliskim w opiece paliatywno-hospicyjnej. W: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz i in. Gdańsk 2010.
 14. Nowak A.J.: Proces umierania w aspekcie personalistycznej psychologii głębi. W: Cierpienie i śmierć. Red. Tenże, s. 209–229.
 15. Paczkowska A., Krakowiak P., Szlagor M.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w ośrodku paliatywno-hospicyjnym. W: Pozamedyczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej. Red. J. Binnebesel, A. Janowicz i in. Gdańsk 2010.
 16. Podręcznik wolontariusza hospicyjnego. Red. P. Krakowiak, A. Modlińska. Gdańsk 2008.
 17. Salij J.: Człowiek umierający jako bliźni. W: Multidyscyplinarne aspekty opieki geriatryczno-gerontologicznej. Red. A. Jakrzewska-Sawińska. Poznań 2007.
 18. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
 19. Surmiak W.: Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice 2009.
 20. Świtała M., Kławsiuć P.: Podróż za horyzont. Pięć lat później. Gdańsk 2009.