Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów

Main Article Content

Małgorzata Laskowska

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. Teologia Praktyczna, (13), 123-137. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Adamski A.: Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne? „Zeszyty Prawnicze”. R: 10: 2010.
 2. Boyd D.M., Ellison N.B.: Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. „Journal of Computer-Mediated Communication”. Vol. 13: 2008.
 3. Buber M.: Człowiek z człowiekiem. Tłum. F. Jęcz. „Przystań”. Nr 15: 1981.
 4. Castells M.: Rise of the Network Society. Cambridge – Oxford 2007.
 5. Drożdż M.: Medialna władza nad wartościami. W: Media – czwarta władza? T. 2. Red. M.
 6. Gołda-Sobczak, W. Machura, J. Sobczak. Poznań – Opole 2011.
 7. Ellison N., Steinfield C., Lampe C.: The benefits of Facebook „friends”: Exploring the relationship between college students use of online social networks and social capital. „Journal of Computer – Mediated Communication”. Vol. 12: 2007; http://jcmc.indiana. edu/vol12/issue4/ ellison.html.
 8. Encyklopedia PWN. T: 4. Warszawa 1976 s. 723.
 9. Filiciak M.: Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa 2006.
 10. Graszewicz M., Lewiński D.: Wstęp do systemowej teorii Internetu. W: Nowe media we współczesnym społeczeństwie. Red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski. Toruń 2011.
 11. Greek J.: Nowa era komunikacji. Tłum. P. Głowacki. Warszawa 1999.
 12. Guedes Bailey O., Cammaerts B., Carpentier N.: Media alternatywne. Tłum. A. Gąsior-Niemiec. Kraków 2012.
 13. Janko A.: Jak trwoga, to do bloga?, http://zwierciadlo.pl/felieton/jak-trwoga-to-do-bloga.
 14. Karłowska A.: Przestrzeń spotkania osób – słowo jako szansa, słowo jako zagrożenie. W: Wolność w mediach. Między poprawnością a odpowiedzialnością. Red. M. Drożdż. Tarnów 2010.
 15. Lepa A.: Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów. Łódź 2006.
 16. Levinson P.: Nowe nowe media. Tłum. M. Zawadzka. Kraków 2010 s. 7–15.
 17. Łęcicki G.: Integracyjna i dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie informacyjnym. „Kultura-Media-Teologia”. T. 4: 2011.
 18. Łęcicki G.: Etyczne aspekty interkomunikatywności internetowej. W: Nowe media – możliwości i pułapki. Red. A. Adamski, M. Laskowska. Poznań – Opole 2011.
 19. Manovich L.: New Media from Borges to HTML, http://www.manovich.net/DOCS/ manovich_new_media.doc.
 20. McLuhan M.: Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Tłum. N. Szczucka. Warszawa 2004.
 21. Przybysz M.: Kryzys medialny w netokracji, „Kultura-Historia-Globalizacja”. R. 8: 2010.
 22. Styk J.: Wartości młodzieży polskiej w społeczeństwie ponowoczesnym. „Keryks”. T. 7: 2008.
 23. Tomczyk Ł.: Seniorzy w świecie nowych mediów. „e-mentor”. R: 4: 2010, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/776.
 24. von Dijk J.: The network society: social aspects of new media. London 2006.