Dwanaście sposobów odpuszczenia grzechów? Praktyka pokutna wczesnośredniowiecznego Kościoła na podstawie »Penitencjału Egberta«
PDF

Słowa kluczowe

pokuta
odpuszczenie grzechu
wczesnośredniowieczny Kościół

Jak cytować

Kieling, M. (2012). Dwanaście sposobów odpuszczenia grzechów? Praktyka pokutna wczesnośredniowiecznego Kościoła na podstawie »Penitencjału Egberta«. Teologia Praktyczna, (13), 83–95. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.06

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.06
PDF

Bibliografia

Czerwik S.: Praktyka pokutna w Kościele poprzez wieki. „Ateneum Kapłańskie”. T. 70: 1977.

Czerwik S.: Zarys dziejów pokutnej praktyki Kościoła W: Sakrament pokuty. Red. A. Skowronek. Katowice 1980.

Dokumenty Soborów Powszechnych. T. I (325–787). Oprac. A. Baron, H. Pietras. Kraków 2005.

Drączkowski F.: Egbert z Yorku. W: Encyklopedia katolicka. T. 4. Lublin 1984 kol. 686.

Drączkowski F.: Patrologia. Pelplin 1999 s. 227.

Janicki J.: Pokuta w nauczaniu i praktyce Kościoła dwóch pierwszych wieków. „Folia Historica Cracoviensia”. T. 3: 1966.

Kieling M.: Terrena non amare sed coelestia. Theologie der Welt in Alkuins Commentaria super Ecclesiasten. Frankfurt am Main 2002.

Kieling M.: Grzechy i pokuta a świadomość świętości w późnej starożytności chrześcijańskiej. „Teologia Patrystyczna”. T. 1: 2004.

Młotek A.: Pokuta i pojednanie w Kościele pierwotnym. „Colloquium Salutis”. T. 17: 1985.

Mokrzycki B.: Kościół w oczyszczeniu. Warszawa 1986.

Myszor W.: Grzech i pokuta w Kościele III wieku. „Teologia Patrystyczna”. T. 1: 2004.

O pokucie. W: POK. T. V. Red. W. Myszor, E. Stanula. Warszawa 1970.

Orygenes: Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, z. 1–2. Tłum. i oprac. S. Kalinkowski. Wstęp E. Stanula. Warszawa 1984.

Penitencjał Egberta. Tłum. A. Baron, J. Łukaszewska-Haberko, H. Pietras. W: Księgi pokutne (Synody i kolekcje praw, t. V). Oprac. A. Baron, H. Pietras. Kraków 2011 s. 201–245. Seria: Źródła Myśli Teologicznej. Vol. 58

Pietras H.: Wprowadzenie. W: Księgi pokutne (Synody i kolekcje praw, t. V). Oprac. A. Baron, H. Pietras. Kraków 2011 s. 201–245. Seria: Źródła Myśli Teologicznej. Vol. 58.

Pietras H.: Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów – próba zrozumienia świadectw patrystycznych. „Studia Antiquitatis Christianae”. T. 17: 2004.

Pietras H.: Początki teologii Kościoła. Kraków 2000.

Schneider T.: Znaki bliskości Boga. Tłum. J. Tyrawa. Wrocław 1995.

Słomka J.: Oczyszczenie z grzechu w homiliach Orygenesa o Księdze Kapłańskiej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. T. 38: 2005 z. 2.

Staniek E.: Pytania pod adresem »drugiej pokuty«. „Studia Antiquitatis Christianae”. T. 17: 2004.

Tertulian: De exhortatione castitatis. W: Tertulian: Wybór pism. T. 2. Do pogan, Świadectwo duszy, Do Skapuli, Lekarstwo na ukłucie skorpiona, Do Żony, Zachęta do czystości, Przeciw Żydom, Przeciw wszystkim herezjom. PSP 29. Tłum. pol. K. Obrycki, E. Stanula (red.). Warszawa 1983.

Vogel C.: Un problème pastorale au VIe siècle. La paenitentia in extremis au temps de Césaire, évéque d’Arles (503–542). W: Parole de Dieu et Sacerdoce. Paris 1962.

Ziółkowski Z.: Droga pojednania i pokuty w dziejach Kościoła. „Życie i Myśl”. T. 33: 1984.