Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012)
PDF

Słowa kluczowe

media katolickie
radio diecezjalne
Poznań

Jak cytować

Szczepaniak, M. (2012). Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012). Teologia Praktyczna, (13), 139–151. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.10

Abstrakt

.
https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.10
PDF

Bibliografia

Akta Kurii Metropolitalnej w Poznaniu: Katolicka Radiostacja Poznańska, t. 1.

Akta Kurii Metropolitalnej w Poznaniu: Katolicka Radiostacja Poznańska, t. 2.

Akta Kurii Metropolitalnej w Poznaniu: Radio Poznań Plus.

Benedykt XVI: Homilia na rozpoczęcie obrad Synodu Biskupów 7.10.2012.

Gądecki S.: Rozgłaszajcie na dachach. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. R. 61: 2010 z. 6.

Jan Paweł II: Homilia podczas mszy św. w Płocku, 7.6.1991.

Jan Paweł II: Orędzie na XXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1988.

Jan Paweł II: Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2001.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio.

Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska Communio et progressio 1971.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu 2000.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska Aetatis novae, 1992.

Paweł VI: Encyklika Populorum progressio 1967.

Paweł VI: Orędzie na II Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1968.

Pius XII: Encyklika Miranda prorsus. Watykan 1957.

Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuta Waniek, Decyzja nr DK-098/2003-2/069/P z dnia 11.6.2003 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bolesław Sulik: Decyzja nr DK-034/96-2/110 z dnia 8.3.1996 w sprawie zmiany Koncesji nr 110/94-R z 12.12.1994.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Koncesja nr 129/K/2011-R z 3.11.2011.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Koncesja nr 129/K/2011-R z 3.11.2011.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun: Decyzja nr DK-037/2001-4/110 z dnia 26.2.2001 w sprawie zmiany Koncesji nr 110/94-R z 12.12.1994.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Decyzja nr DK-402/2007-4/069/P z dnia 30.10.2007 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Decyzja nr DK-255/2008-5/069/P z dnia 21.8.2008 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Decyzja nr DK-352/2008-6/069/ z dnia 5.12.2008 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.

Sobór Watykański II: Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, 1963.

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531.

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Watykan 2011.