Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012)

Main Article Content

Maciej Szczepaniak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczepaniak, M. (2012). Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012). Teologia Praktyczna, (13), 139-151. https://doi.org/10.14746/tp.2012.13.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Akta Kurii Metropolitalnej w Poznaniu: Katolicka Radiostacja Poznańska, t. 1.
 2. Akta Kurii Metropolitalnej w Poznaniu: Katolicka Radiostacja Poznańska, t. 2.
 3. Akta Kurii Metropolitalnej w Poznaniu: Radio Poznań Plus.
 4. Benedykt XVI: Homilia na rozpoczęcie obrad Synodu Biskupów 7.10.2012.
 5. Gądecki S.: Rozgłaszajcie na dachach. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. R. 61: 2010 z. 6.
 6. Jan Paweł II: Homilia podczas mszy św. w Płocku, 7.6.1991.
 7. Jan Paweł II: Orędzie na XXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1988.
 8. Jan Paweł II: Orędzie na XXXV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 2001.
 9. Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio.
 10. Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska Communio et progressio 1971.
 11. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Etyka w środkach społecznego przekazu 2000.
 12. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu: Instrukcja duszpasterska Aetatis novae, 1992.
 13. Paweł VI: Encyklika Populorum progressio 1967.
 14. Paweł VI: Orędzie na II Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1968.
 15. Pius XII: Encyklika Miranda prorsus. Watykan 1957.
 16. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Danuta Waniek, Decyzja nr DK-098/2003-2/069/P z dnia 11.6.2003 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.
 17. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bolesław Sulik: Decyzja nr DK-034/96-2/110 z dnia 8.3.1996 w sprawie zmiany Koncesji nr 110/94-R z 12.12.1994.
 18. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Koncesja nr 129/K/2011-R z 3.11.2011.
 19. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak, Koncesja nr 129/K/2011-R z 3.11.2011.
 20. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun: Decyzja nr DK-037/2001-4/110 z dnia 26.2.2001 w sprawie zmiany Koncesji nr 110/94-R z 12.12.1994.
 21. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Decyzja nr DK-402/2007-4/069/P z dnia 30.10.2007 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.
 22. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Decyzja nr DK-255/2008-5/069/P z dnia 21.8.2008 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.
 23. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, Decyzja nr DK-352/2008-6/069/ z dnia 5.12.2008 w sprawie zmiany Koncesji nr 069/P/2001-R z 14.11.2001.
 24. Sobór Watykański II: Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica, 1963.
 25. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.
 26. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531.
 27. XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta. Watykan 2011.