Tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie – diagnoza i prognoza

Main Article Content

Janusz Mariański

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mariański, J. (2011). Tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie – diagnoza i prognoza. Teologia Praktyczna, (12), 7-24. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.01
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Aktualne problemy i wydarzenia (nr 223). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego). CBOS. Warszawa 2008.
 2. Aktualne problemy i wydarzenia (nr 256). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego), Warszawa 2011.
 3. Badora B., Hipsz N., Gwiazda M.: Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia. W: Młodzież 2010. „Opinie i Diagnozy” nr 19. CBOS. Warszawa 2011.
 4. Berger P.L.: Alternatywne nowoczesności. Euroświeckość i amerykańska religia, ,,Fakt”. R. 2005 nr 220.
 5. Berger P.L.: Zachód z Biblią w tle. ,,Gazeta Wyborcza”. R. 2005 nr 158.
 6. Boguszewski R.: Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian. Komunikat z badań CBOS. BS/40/2009. Warszawa 2009.
 7. Dobrzyńska A., Gierech P.: W dwadzieścia lat później. Polacy o Janie Pawle II i jego nauczaniu w rocznicę pielgrzymki do wolnej Polski. Komunikat z badań CBOS. BS/65/2011. Warszawa 2011.
 8. Jak się nam żyje? Cz. II. Red. K. Zagórski. CBOS. Warszawa 2008.
 9. Jan Paweł II: Europejski człowiek pomiędzy Atlantykiem a Uralem drogą Kościoła. ,,ĽOsservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 14: 1993 nr 1.
 10. Kerševan M.: Kościół, tożsamość narodowa i religia w Jugosławii. ,,Przegląd Powszechny”. T. 269: 1990 nr 3.
 11. Libiszowska-Żółtkowska M.: Religijność Polaków na przełomie wieków – stan aktualny i perspektywiczny. ,,Przegląd Religioznawczy”. R. 1993 nr 2.
 12. Mariański J.: Niedzielne i wielkanocne praktyki religijne. W: Religijność Polaków 1991–1998. Red. W. Zdaniewicz. Warszawa 2001.
 13. Pickel G.: Religionssoziologie. Eine Einführung in zentrale Themenbereiche. Wiesbaden 2011.
 14. Pollack D., Müller O.: Die religiöse Entwicklung in Ostdeutschland nach 1989. W: Religion und Religiosität im vereinigten Deutschland. Zwanzig Jahre nach dem Umbruch. Hrsg. von G. Pickel, K. Sammet. Wiesbaden 2011.
 15. Reeder J.: Religion and Morality. W: The Sociology of Religion. Ed. by P. B. Clarke. Oxford 2011.
 16. Statystyka Kościoła katolickiego w Polsce. ,,Akta Konferencji Episkopatu Polski”. R. 2010 nr 1.
 17. Szawiel T: Religijna Polska, religijna Europa. ,,Więź”. R. 51: 2008 nr 9.
 18. Taylor C.: Koniec świata chrześcijańskiego – zysk czy strata? ,,Tygodnik Powszechny”. R. 2002 nr 21.
 19. Zaręba S.H.: Religijność młodzieży w Polsce. W: Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Red. E. Firlit. Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2009.
 20. Zaręba S.H.: Wiara sakralna, wiara klerykalna, wiara masowa...? Wizerunek polskiej religijności. W: Rodzina, religia, społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej. Red. S.H. Zaręba. Warszawa 2010.
 21. Zulehner P.M.: Bóg jest większy od naszego serca (1 J 3,20). Teologia i duszpasterstwo miłosierdzia. Tłum. J. Serafin. Kraków 2010.