Nr 12 (2011)

Artykuły

Janusz Mariański
7-24
Tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie – diagnoza i prognoza
PDF
Mieczysław Polak
25-39
„Duszpasterskie nawrócenie” jako wyraz nowej ewangelizacji w warunkach rozwiniętego modernizmu
PDF
Marian Stepulak
41-63
Postawy młodzieży wobec katechezy szkolnej w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej
PDF
Andrzej Potocki
65-79
Między szkołą i parafią. W kierunku katechezy sakramentalnej
PDF
Bogdan Wolański
81-89
Niedziela dniem Pańskim i świętem rodziny
PDF
Marek Kluz
91-107
Współczesny kontekst refleksji nad chrześcijańską etyką małżeńską i rodziną
PDF
Marzena Chrost
109-125
Kształtowanie kompetencji emocjonalnych w procesie formacji świeckich konsekrowanych
PDF
Bogdan Giemza
127-138
Życie konsekrowane znakiem kościelnej komunii. Uwagi do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2010–2013
PDF
Monika Przybysz
139-148
Wpływ kultury organizacji na proces komunikacji z otoczeniem w odniesieniu do instytucji Kościoła rzymskokatolickiego
PDF
Maciej Szczepaniak
149-168
Strona internetowa parafii narzędziem nowej ewangelizacji
PDF
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
169-193
Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań ukazujących przeżywanie niedzieli przez młodzież
PDF
Marek Fiałkowski
195-204
Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II
PDF
Robert Leżohupski
205-216
Wokół idei „universitas”. Tożsamość współczesnego uniwersytetu
PDF
Paweł Wygralak
217-227
Sposoby udzielania Komunii św. w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich. Nauczanie Ojców Kościoła i wskazania synodalne (II–VIII w.)
PDF