Wpływ kultury organizacji na proces komunikacji z otoczeniem w odniesieniu do instytucji Kościoła rzymskokatolickiego

Main Article Content

Monika Przybysz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, M. (2011). Wpływ kultury organizacji na proces komunikacji z otoczeniem w odniesieniu do instytucji Kościoła rzymskokatolickiego. Teologia Praktyczna, (12), 139-148. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Allaire Y., Firsirotu M.E.: Theories of Organizational Culture. „Organization Studies”. Vol. 5: 1984 nr 3.
 2. Buhler P.: Zarządzanie. One Press. Gliwice 2007.
 3. Deal T.E., Kennedy A.A.: Corporate cultures. The Rites and Rituals of Organizational Life. Reading, MA 1982.
 4. Drennan D.: Transforming Company Culture: Getting Your Company from Where You are Now, to Where You Want to be. London-New York 1992.
 5. Fryzeł B.: Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzani. Kraków 2008.
 6. Gierszewska G., Wawrzyniak B.: Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Warszawa 2001.
 7. Gray C.F, Larson E.W.: Project management: the managerial process. McGraw Hill Professional 2002.
 8. Hambrick D.C., Finkelstein S.: Managerial Discretion: A Bridge over Polar Views of Organizational Outcomes. W: Red. L. L. Cummings, B. M. Staw: Research in Organizational Behavio. Greenwich, CT 1987.
 9. Hofstede G., Neuijen B., Ohayv D.D. Sanders G.: Measuring Organizational Culture: A Qualitative and Quantitative Study across Twenty Case. „Administrative Science Quarterly”. Vol. 35: 1990 nr 2.
 10. Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z. Kraków 1997.
 11. Lambertn T.: Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań. Warszawa 1999.
 12. O’Reilly III C.A., Chatman J., Caldwell D.F.: People and Organizational Culture: A Profile Comparision Approach to Assesing Person-Organization Fit. „Academy of Management Journal”. Vol. 34: 1991 nr 3.
 13. Pettegrew A.M.: On Studying Organizational Culture. „Administrative Science Quarterly”. Vol. 24: 1979 nr 4.
 14. Podstawy organizacji i zarządzania. Red. M. Romanowska. Warszawa 2001.
 15. Robbins S.P, De Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. Warszawa 2002.
 16. Sapienza A.M.: Believing is Seeing: How Culture Influences the Decisions Top Managers Make. W: Red. R. H. Kilmann, M. J. Saxton, R. Serpa,: Gaining Control of the Corporate Culture. San Francisco 1985.
 17. Senge P.M.: Beyond the Bottleneck. „Executive Exellence”. R. 16: 1999 nr 5.
 18. Sheridan J.H.: Culture-Change Lessons. „Industry Week”. Vol. 17: 1997.
 19. Smircich L.: Concepts of Culture and Organizational Analysis. „Administrative Science Quarterly”. Vol. 28: 1983 nr 3.
 20. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław 1995.
 21. Zarządzanie. Teoria i praktyka . Red. A. K. Koźmiński, W. Piotrowski. Warszawa 1995.