Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II

Main Article Content

Marek Fiałkowski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiałkowski, M. (2011). Znaki czasu. Próba definicji w świetle polskich publikacji teologicznych po Soborze Watykańskim II. Teologia Praktyczna, (12), 195-204. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.12
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bielecki A.: Teologia znaków czasu. Kielce 2006.
 2. Bielecki S.: Znaki czasu. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006.
 3. Chenu M.D.: Znaki czasu refleksja teologa. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 1: 1969 nr 1.
 4. Filipiak M.: Fenomen „teologii znaków czasu”. „Euhemer”. R. 31: 1987 nr 1.
 5. Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin 2003.
 6. Góralczyk P.: Chrześcijanin otwarty na znaki czasu. „Communio” Międzynarodowy Przegląd Teologiczny. R. 19: 1999 nr 6.
 7. Jan Paweł II: Duch a „znaki czasu”. Przemówienie na audiencji generalnej 23.09.1998 r. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 20: 1999 nr 1.
 8. Kurowski S.: Sesja ODISS na temat „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 1: 1969 nr 1.
 9. Leszczyński W.: Posoborowa teologia znaków czasu. „Życie i Myśl”. R. 22: 1972 nr 10.
 10. Majka J.: Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej. Wrocław 1991.
 11. Majka J.: Metodologia nauk teologicznych. Wrocław 1981.
 12. Majka J.: Sens „znaków czasu”. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 5: 1973 nr 1.
 13. Mierzwiński B.: Specyfika polskich znaków czasu. W: Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Materiały z Sympozjum Pastoralistów Polskich. 22–24 kwietnia 2001 r. Kielce. Kielce 200.
 14. Moysa S.: Rozeznawanie znaków czasu w Duchu Świętym. W: Napełnieni Duchem Świętym. Poznań 1982.
 15. Napiórkowski S.C.: Jak uprawiać teologię. Wrocław 1942.
 16. Nitecki P.: Rozpoznać znaki nowych czasów. Nad przesłaniem Jana Pawła II po Wielkim Jubileuszu chrześcijaństwa. Warszawa 2002.
 17. Paweł VI: Przemówienie z 16.04.1969 r. o odczytywaniu znaków czasu. „Miesięcznik Diecezji Gdańskiej”. R. 14:1970 nr 12.
 18. Pawiński S.: Święci jako „znaki czasu” dla Kościoła w Polsce. Nauczanie Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Polski. Opole 2003.
 19. Potarzyński G.: „Znaki czasu” w Kościele soborowym. „Życie Katolickie”. R. 4: 1985 nr 6.
 20. Przybylski B.: Znaki czasu. „Ateneum Kapłańskie”. T. 62: 1970 nr 366.
 21. Zarzycki S.T.: Znaki czasu. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002.
 22. Zuberbier A.: Materiały do teorii teologii praktycznej. Skrypt dla studentów. Warszawa 1974.
 23. Zuberbier A.: Znaki czasu. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice 1982.
 24. Żynel A.: Znaki czasu. „Znak”. R. 21: 1969 nr 186.