Współczesny kontekst refleksji nad chrześcijańską etyką małżeńską i rodziną

Main Article Content

Marek Kluz

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kluz, M. (2011). Współczesny kontekst refleksji nad chrześcijańską etyką małżeńską i rodziną. Teologia Praktyczna, (12), 91-107. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.06
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary. Do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 26: 2005 nr 9.
 2. Bołoz W.: Promocja osoby rodzinie. Warszawa 1998.
 3. Bołoz W.: Życie w ludzkich rękach. Podstawowe zagadnienia bioetyczne. Warszawa 1997.
 4. Drożdż A.: Permisywizm moralny. Kielce 2005.
 5. Gubała W.: Rodzina w służbie życia i miłości. Od Humanae vitae do Evangelium vitae. W: Człowiek drogą kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II. Red. K. Gryz. Kraków 2004.
 6. Jan Paweł II: »Godność człowieka umierającego«. Do uczestników zgromadzenia ogólnego Papieskiej Akademii „Pro Vita” (27 lutego 1999). W: Chrześcijanin wobec eutanazji. Red. K. Gryz, B. Mielec. Kraków 2001.
 7. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Watykan 1981.
 8. Jan Paweł II: Encyklika Dives in misericordia. Watykan 1983.
 9. Jan Paweł II: Encyklika Evangelium vitae. Watykan 1995.
 10. Jan Paweł II: List do Rodzin. Watykan 1994.
 11. Jan Paweł II: Przekażcie im to, co macie najlepszego. W: Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Red. C. Drążek, J. Kawecki. Kraków 1985.
 12. Jan Paweł II: Wychowanie człowieka do wartości moralnych. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 15: 1994 nr 5.
 13. Katolo A.J.: Bezdroża antykoncepcji. Lublin 2011.
 14. Kluz M.: Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowania dzieci w rodzinie. „Studia Regionalne”. R. 1: 2007.
 15. Kluz M.: Starość i jej problemy we współczesnej cywilizacji. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. J. Stala. Tarnów 2010.
 16. Kluz M.: Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. R. 40: 2007 nr 2.
 17. Kluz M.: Wychowanie do fundamentalnych wartości moralnych w rodzinie wyzwaniem cywilizacji. „Tarnowskie Studia Teologiczne”. R. 26: 2007.
 18. Kongregacja Doktryny Wiary: Deklaracja o eutanazji 1980.
 19. Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja Dignitas personae. Watykan 2008.
 20. Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja Donum vitae. Watykan 1987.
 21. Kraj T.: Wokół dyskusji na temat zapłodnienia in vitro. „Teologia i Moralność”. T. 4: 2008.
 22. Krajweski K.: Antykoncepcja – dlaczego nie?.W: Bezdroża antykoncepcji. Red. A. J. Katolo. Lublin 2001.
 23. Machinek M.: Życie w dyspozycji człowieka. Wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia. Olsztyn 2004.
 24. Mojek S.: Antykoncepcja promocją czy degradacją małżeńskiej miłości. W: Problemy współczesnego Kościoła. Red. M. Rusecki. Lublin 1996.
 25. Mojek S.: Powołanie do życia rodzinnego. W: Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992.
 26. Morciniec P.: Służba poczętemu życiu służbą człowieczeństwu. Opole 1993.
 27. Murawski Cz.: Rodzina domowym Kościołem. W: Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1993.
 28. Nagórny J., Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II, W: Człowiek. Miłość. Rodzina. Humanae vitae po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999.
 29. Nagórny J.: Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: Odpowiedzialni za życie i miłość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Red. E. Burzyk. Bielsko-Biała 1994.
 30. Nagórny J.: Małżeństwo i rodzina jako »communio personarum«. W: Człowiek. Miłość. Rodzina. Humanae vitae po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1999.
 31. Pałyga J.: Duszpasterstwo rodzin żyjących w nowych związkach. Częstochowa 2003.
 32. Paweł VI: Encyklika Humanae vitae. Watykan 1968.
 33. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski: Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Warszawa 2009.
 34. Ratzinger J.: Problem zagrożeń życia ludzkiego. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 12: 1991 nr 7.
 35. Salum P.: Żyjący w separacji, rozwiedzeni. Odnaleźć nadzieję. Tłum. M. Plecińska. Poznań 1997.
 36. Sarmiento A.: Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Kraków 2002.
 37. Sobór Watykański II: Deklaracja o wolności religijnej Dignitas humanae.
 38. Sobór Watykański II: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis.
 39. Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem.
 40. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.
 41. Sztychmiler R.: Obowiązek przekazywania życia w rodzinie. „Chrześcijanin w Świecie”. R. 20: 1988 nr 12.
 42. Ślipko T.: Za czy przeciw życiu? Pokłosie dyskusji. Kraków 1992.
 43. Troska J.: Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego. Poznań 1994.