Kształtowanie kompetencji emocjonalnych w procesie formacji świeckich konsekrowanych

Main Article Content

Marzena Chrost

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chrost, M. (2011). Kształtowanie kompetencji emocjonalnych w procesie formacji świeckich konsekrowanych. Teologia Praktyczna, (12), 109-125. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.07
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Andrukowicz W.: Teoria kształcenia integralnego. Gorzów Wielkopolski 2000.
 2. Andrukowicz W.: Edukacja integralna. Kraków 2001.
 3. Argyle M.: Nowe ustalenia w treningu umiejętności społecznych. W: Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna. Red.. W. Domochowski, M. Argyle. Warszawa 1994.
 4. Augustyn J.: Świat naszych uczuć. Mały przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu ludzkich uczuć. Kraków 2001.
 5. Błażejczyk M.: Wychowanie do dojrzałości emocjonalnej. „Edukacja i Dialog”. R. 2005 nr 4(167) .
 6. Buck R.: Social and emotional functions in facial expression and communication: the readout hypothesis, „Biological Psychology”. R. 1994 nr 38.
 7. Cencini A.: Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym. Kraków 2005.
 8. Cencini A.: Od wychowania do formacji. Kraków 2005.
 9. Ćwikliński A.: O rozwój emocjonalno-wolicjonalnych aspektów edukacji. W: Dydaktyka ogólna wyzwania a rzeczywistość. Red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Filipczuk. Szczecin 2001.
 10. Dziewiecki M.: Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce. Kraków 2003.
 11. Hurme H.: Rozwój emocjonalny. W: Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych. T. 3. Red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała. Warszawa 2006.
 12. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Watykan 1988.
 13. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Vita consecrata. Watykan 1996.
 14. Jasielska A., Leopold M.A.: Kompetencje a inteligencja emocjonalna – pojęcia tożsame czy różne?. „Forum Oświatowe”. R. 2000 nr 2(23).
 15. Jasiński W.: Aby wychowanie mogło służyć rozwojowi. Katowice 1994.
 16. Jaworowska A., Matczak A.: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik. Warszawa 2001.
 17. Kongregacja ds. Zakonów i Instytutów Świeckich: Formacja w instytutach świeckich. W: Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie Provida Mater Ecclesia. Red. M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka. Lublin 1997.
 18. Lamczak U.: Co to jest inteligencja emocjonalna?. „Edukacja i Dialog”. R. 2001 nr 5(128).
 19. Leopold M.A.: Rozumienie pojęcia kompetencja emocjonalna. „Polskie Forum Psychologiczne”. R. 2001 nr 2.
 20. Leopold M.A.: Kompetencja emocjonalna. „Remedium”. R. 2007 nr 7.
 21. Malcher G.: Znaczenie rodziny w rozwoju uczuć dzieci i młodzieży. W: Wychowanie w rodzinie. Red.. F. Adamski. Kraków 1991.
 22. Matczak A.: Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa 2003.
 23. Matczak A.: Rozwój osobowości. W: Wprowadzenie do psychologii. Red. Z. Włodarski, A. Matczak. Warszawa 1996.
 24. Maureder J.: Wybierz własną drogę. Kraków 2008.
 25. Mayer J.D., Salovey P.: Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Red.. P. Salovey, D. J. Sluyter. Poznań 1999.
 26. Męczkowska A.: Kompetencja. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2. Warszawa 2003.
 27. Morgalla S.: Duchowość daru z siebie. Kraków 2010.
 28. Obuchowska I.: Wspomaganie rozwoju emocjonalnego: refleksje i propozycje. W:
 29. Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. Red. B. Kaja. Bydgoszcz 1997.
 30. Płużek Z.: Psychologia pastoralna. Kraków 1991.
 31. Saarni C.: Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie. W: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne. Red. P. Salovey, D. J. Sluyter. Poznań 1999.
 32. Saarni C.: The Development of Emotional Competence. New York 1999.
 33. Schaffer H.R.: Rozwój społeczny dzieciństwo i młodość. Kraków 2006.
 34. Skrzyński W.: Rozwój społeczno-emocjonalny. W: Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Red.. J. Stypułowska, Warszawa 2001.
 35. Smółka P.: Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków 2008.
 36. Sroczyński W.: Pedagogika społeczna a kompetencje społeczne. „Pedagogika Społeczna”. R. 2002 nr 4(6).
 37. Sujak E.: Życie jako zadanie. Warszawa 1978.
 38. Terruwe A.A., Baars C.W.: Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać. Poznań 2004.
 39. Terruwe A.A., Baars C.W.: Integracja psychiczna. Poznań 1987.
 40. Walkiewicz P.: Duchowość świeckich konsekrowanych. Lublin 2003.
 41. Weisbach C., Dachs U.: Inteligencja emocjonalna. Uczucia. Intuicja. Sukces. Warszawa 2000.
 42. Wójcik E.: Kobieta myśli sercem – czy to prawda i co to znaczy?. W: Świat ludzkich uczuć. Red. W. Szewczyk. Tarnów 1997.