Postawy młodzieży wobec katechezy szkolnej w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej

Main Article Content

Marian Stepulak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stepulak, M. (2011). Postawy młodzieży wobec katechezy szkolnej w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej. Teologia Praktyczna, (12), 41-63. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.03
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Agryle M., Beit-Hallahmi B.: The social psychology of religion. London – Boston 1975.
 2. Dyrek K.: Formacja ludzka do kapłaństwa. Kraków 1999.
 3. Gawenda P.: Sytuacje trudne młodzież. W: Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego. Red. M. Śniadkowski. Lublin 2008.
 4. Iwański Z.S.: Katecheza w szkole. Szansa czy wyzwanie? Toruń 1998.
 5. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. Watykan 1979.
 6. Kindracki P.: Katechizacja dzieci i młodzieży w diecezji siedleckiej w latach 1961–1990. Siedlce 2009.
 7. Konferencja Episkopatu Polski. Komisja Wychowania Katolickiego: Podstawa programowa orz program nauki religii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawowych. Poznań 1999.
 8. Kurtyka–Chałas J.: Kryzys tożsamości młodzieży – perspektywa psychologiczna. W: Kreowanie tożsamości szkoły. Tom 3. Red. J. Kurtyka–Chałas, B. Komorowska. Lublin 2009.
 9. Mariański J.: Kryzys moralny czy transformacja wartości. Lublin 2001.
 10. Mazur P.: Formacja chrześcijańska w szkole katolickiej. W: Wybrane zagadnienia wychowania szkolnego – wokół wartości. Red. P. Mazur. Lublin 2007.
 11. Mazur P.: Podstawy pedagogiki pastoralnej. Kraków 2011.
 12. Mazur P.: Szkice z pedagogiki pastoralnej. T. 1. Lublin 2009.
 13. Mąkosa P.: Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Lublin 2009.
 14. Misiaszek K.: Nauczanie religii w szkole. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński i in. Lublin 2006.
 15. Murawski R.: Katecheza. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński i in. Lublin 2006.
 16. Okońska E.: Nauczyciel religii w szkole. Tezy. Poszukiwania. Propozycje. Bydgoszcz 2006.
 17. Orczyk A.: Wokół natury koncepcji i treści katechezy. Warszawa 2009.
 18. Paluszkiewicz M.: Katechizacja szkolna w diecezji siedleckiej w latach 1990–2005. Siedlce 2008.
 19. Parysiewicz B.M.: Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Lublin 2010.
 20. Półtorak K.: Parafia a proces inicjacji chrześcijańskiej. 5 lat po II Polskim Synodzie Plenarnym. „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”. R. 3: 2004 nr 2.
 21. Psychologia dla teologów. Red. J. Makselon. Kraków 1990.
 22. Reber A.B.: Słownik psychologii. Warszawa 2000.
 23. Rogowski C.: Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju. Lublin 2002.
 24. Stepulak M.: Ksiądz – nauczyciel – psycholog w ocenie młodzieży klas maturalnych. Psychologiczne badania własne. W: Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Red. M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona. Kraków 2005.
 25. Stepulak M.Z.: Kulty publiczności w świetle badań maturzystów z diecezji siedleckiej. „Teologia Praktyczna”. T. 11: 2010.
 26. Stepulak M.Z.: Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin 2010.