Niedziela dniem Pańskim i świętem rodziny

Main Article Content

Bogdan Wolański

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wolański, B. (2011). Niedziela dniem Pańskim i świętem rodziny. Teologia Praktyczna, (12), 81-89. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.05
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis. Watykan 2007.
 2. Biela B.: Pastoralne aspekty kształtowania świątecznego charakteru niedzieli w parafii. W: W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Red. T. Borutka. Kraków 2008.
 3. Drożdż B., Wolański B.: Niedziela jest święta. Legnica 2011.
 4. Dylus A.: Niedziela w epoce globalizacji gospodarki. W: Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Red. E. Mateja, R. Pierskała. Opole 2001.
 5. II Polski Synod Plenarny (1991–1999): Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego. Poznań 2001.
 6. Jan Paweł II: List apostolski Dies Domini 2000.
 7. Koperek J., Koperek A.: Prawo rodziny jako Kościoła domowego do udziału w życiu społecznym. W: Rodzina jako Kościół domowy. Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin 2010.
 8. Nadolski B.: Niedziela. Historia, znaczenie, symbolika. Kraków 2010.
 9. Niedziela dzisiaj. Sacrum w życiu społecznym. Red. J. Krucina. Wrocław 1993.
 10. Niedziela jest święta. Materiały duszpasterskie na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (23.06.2011). Red. B. Wolański. Legnica 2011.
 11. Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym. Red. E. Mateja, R. Pierskała. Opole 2001.
 12. Sobeczko H.: Świętowanie niedzieli w parafii. Wprowadzenie do dyskusji panelowej. W:
 13. Wielebski T.: Troska Kościoła w Polsce o niedzielę jako czas budowania komunii. W: Kościół naszym domem. Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2011/2012. Red. S. Stułkowski. Poznań 2011.