Wokół idei „universitas”. Tożsamość współczesnego uniwersytetu

Main Article Content

Robert Leżohupski

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leżohupski, R. (2011). Wokół idei „universitas”. Tożsamość współczesnego uniwersytetu. Teologia Praktyczna, (12), 205-216. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.13
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Benedykt XVI: Niewygłoszone przemówienie Benedykta XVI do społeczności rzymskiego uniwersytetu La Sapienza (17.01.2008). „Ethos”. R. 22: 2009 nr 85–86.
 2. Benedykt XVI: Przemówienie do uczestników seminarium zorganizowanego przez Kongregację Edukacji Katolickiej (1.06.2006). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 27: 2006 nr 8 (285).
 3. Bocheński J.M.: Sens życia i inne eseje. Kraków 1993.
 4. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli pp. II 1990.
 5. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli pp. 1983.
 6. Congregazione per l’educazione cattolica – Pontificio Consiglio per i laici – Pontificio Consiglio della cultura: Instrukcja Presenza della Chiesa nell’Università e nel cultura universitaria (22.05.1994) nr I.6. W: D. Andrés Gutiérrez: Leges Ecclesiae post CIC (1917) editae. Vol. VIII (1986–1995). Roma 1998.
 7. Denek K.: Podnieść jakość pracy uniwersytetu. „ Lider”. R. 2010 nr 6 (233).
 8. Denek K.: W oczekiwaniu na systemową reformę uniwersytetu. „Lider”. R. 2009 nr 12 (227).
 9. Denek K.: W oczekiwaniu na systemową reformę uniwersytetu. „Lider”. R. 2009 nr 12 (227).
 10. Dębiński A.: Znaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu. W: W. Sajdek: Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy. Lublin 2005.
 11. Gadamer H.-G.: Idea uniwersytetu – wczoraj, dziś, jutro. W: H.-G. Gadamer: Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane. Warszawa 2008.
 12. Gądecki S.: Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką. Święto Katedry św. Piotra Apostoła (22.02.2011). „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. R. 62: 2011 nr 4.
 13. Grocholewski Z.: Wydział teologiczny na uniwersytecie państwowym. W: Od Akademii Lubrańskiego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tradycja wyższych studiów teologicznych w Poznaniu. Red. J. Szpet. Poznań 2009 .
 14. Grubka M.: Między uczelnią a świątynią. Rola kapłana w polskim duszpasterstwie akademickim na przykładzie ośrodka dominikańskiego w Gdańsku. Kraków-Poznań-Dublin 2011.
 15. Jan Paweł II: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (9.06.1987) nr 2. W: Jan Paweł II: Dzieła zebrane. T. IX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Europa. Cz. 1. Polska. Kraków 2008.
 16. Jan Paweł II: Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (9.06.1987) nr 2. W: Jan Paweł II: Dzieła zebrane. T. IX. Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Europa. Cz. 1. Polska. Kraków 2008.
 17. Jan Paweł II: Konstytucja apostolska Ex corde Ecclesiae o uniwersytetach katolickich. W: Jan Paweł II: Dzieła zebrane. T. IV. Konstytucje apostolskie. Listy motu proprio i bulle. Orędzia na światowe dni. Kraków 2007.
 18. Jan Paweł II: Konstytucja apostolska Sapientia christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych. W: Jan Paweł II: Dzieła zebrane. T. IV. Konstytucje apostolskie. Listy motu proprio i bulle. Orędzia na światowe dni. Kraków 2007.
 19. Jan Paweł II: Przemówienie na Jubileusz Nauczycieli Akademickich (9.09.2000). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 21: 2000 nr 11–12 (228).
 20. Jan Paweł II: Przemówienie na uniwersytecie Louvain-la-Neuve (21.05.1985) nr 4. W: Jan Paweł II: Dzieła zebrane. T. X. Homilie i przemówienia z pielgrzymek: Europa. Cz. 2. Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu. Kraków 2008.
 21. Jan Paweł II: Przemówienie Ojca Świętego do III grupy biskupów (14.02.1998). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 19: 1998 nr 3 (201).
 22. Kelly J.M.: Historia zachodniej teorii prawa. Kraków 2006.
 23. Lekka-Kowalik A.: Uniwersytet na rynku usług edukacyjnych – szansa czy klęska? „Ethos”. R. 22: 2009 nr 85–86.
 24. Nowak L.: Scholar, student, bakałarz, magister – edukacja w średniowieczu. W: W. Sajdek: Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy. Lublin 2005.
 25. Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie. Kraków 2009.
 26. Przybecki A.: Kościół w spotkaniu z Uniwersytetem. W: Od Akademii Lubrańskiego do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tradycja wyższych studiów teologicznych w Poznaniu. Red. J. Szpet. Poznań 2009.
 27. Sondel J.: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków 1997.
 28. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008. T. I. Dokumenty. Poznań 2008.
 29. Św. Franciszek z Asyżu: List do św. Antoniego. W: Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie. Kraków 2009.
 30. W obronie prawdy. „Rzeczpospolita”. R. 2011 nr 32 (9.02.2011).
 31. Ziemiński J.: Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu uniwersyteckim. „Ethos”. R. 22: 2009 nr 85–86.
 32. Ziemiński J.: Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu uniwersyteckim. „Ethos”. R. 22: 2009 nr 85–86.