Życie konsekrowane znakiem kościelnej komunii. Uwagi do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2010–2013

Main Article Content

Bogdan Giemza

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Giemza, B. (2011). Życie konsekrowane znakiem kościelnej komunii. Uwagi do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2010–2013. Teologia Praktyczna, (12), 127-138. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.08
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Bartoszewski G.: Rola i znaczenie wikariusza biskupiego dla instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w diecezji. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce”. Warszawa X/1997 nr 36.
 2. Cabra G.: Profetyczny wymiar życia braterskiego. „Via Consecrata”. R. 4: 2001 nr 5.
 3. Cabra G.: Życie zakonne i nowa Europa. „Via Consecrata”. R. 6: 2003 nr 6.
 4. Gądecki S.: Słowo wstępne. W: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Rok 2010/2011. W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2010.
 5. Giemza B.: Pokusy wobec komunii Kościoła, „Życie Konsekrowane”. R. 2011nr 2(88) .
 6. Giemza B.: Wobec programu duszpasterskiego na rok 2011/2012. „Homo Dei”. R. 80: 2011 nr 4.
 7. Hume B.: Życie konsekrowane i jego misja w Kościele i w świecie. Relatio ante disceptationem „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie. R. 16: 1995 nr 1.
 8. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Kraków 2003.
 9. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Vita consecrata. Watykan 1996.
 10. Jan Paweł II: List apostolski Novo millennio ineunte. Watykan 2001.
 11. Jan Paweł II: Życie zakonne jako droga do świętości. W: Jan Paweł II: Nauczanie papieskie 1978. Poznań 1987.
 12. Kolvenbach P.H.: Relacje między biskupami i przełożonymi generalnymi w kwestiach dotyczących otwierania i zamykania dzieł. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R. 1998 nr 7.
 13. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Rok 2010/2011. W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2010.
 14. Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Rok 2011/2012. Kościół naszym domem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski na lata 2010–2013. Red. S. Stułkowski. Poznań 2011.
 15. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Wskazania dotyczące formacji w instytutach zakonnych. Warszawa 1990.
 16. Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: Życie braterskie we wspólnocie. Congregavit nos in unum Christi amor. Ząbki 1994.
 17. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Biskupów: Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Kościele Mutuae relationes. W: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła. Kraków 2003.
 18. Lorek K.M.: Eklezjologia wspólnoty między biskupami i zakonnikami w Mutuae relationes. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R. 2006 nr 27.
 19. Radcliffe T.: Życie zakonne po 11 września. Jakie znaki ofiarujemy?. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R. 2005 nr 24.
 20. Rodé F.: Osoby konsekrowane w Kościele według dokumentu Mutuae relationes. „Biuletyn Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich”. R. 2006 nr 27.
 21. Zubert B.W.: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2 cz. 2. Lublin 1990.