Sposoby udzielania Komunii św. w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich. Nauczanie Ojców Kościoła i wskazania synodalne (II–VIII w.)

Main Article Content

Paweł Wygralak

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wygralak, P. (2011). Sposoby udzielania Komunii św. w starożytnych wspólnotach chrześcijańskich. Nauczanie Ojców Kościoła i wskazania synodalne (II–VIII w.). Teologia Praktyczna, (12), 217-227. https://doi.org/10.14746/tp.2011.12.14
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Basurko X.: Historia de la liturgia. Barcelona 2006.
 2. Farnés Scherer P.: Pastoral de Eucaristía. Barcelona 1991.
 3. Gądecki S.: List pasterski o sposobach przyjmowania Komunii Świętej. Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii. „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”. R. 55: 2005 nr 3.
 4. Hamman A.: Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna. Warszawa 1989.
 5. II Polski Synod Plenarny (1991–1999). Poznań 2001.
 6. Jan Paweł II: List apostolski Dominicae Cenae. AAS 72 (1980).
 7. Johnson L.J.: Worship in the Early Church. Vol. I: An Anthology of Historical Sources. Collegeville 2009.
 8. Kongregacja do spraw Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Redemptionis sacramentum. AAS 96 (2004).
 9. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja Immensae caritatis 4. AAS 65 (1973).
 10. Milburn R.: Early Christian art and architecture. Los Angeles 1988.
 11. Nadolski B.: Komunia święta „na rękę”. Kraków 2005.
 12. Nadolski B.: Leksykon liturgii. Poznań 2006.
 13. Nosko A.: Kanony Kościoła Prawosławnego. Hajnówka 2000.
 14. Nussbaum O.: Geschichte und Reform des Gottesdienstes. Paderborn 1996.
 15. Palazzo E.: Liturgie et société au Moyen Âge. Paris 2000.
 16. Pietras H.: Dzień święty. Kraków 1992.
 17. Righetti M.: Storia liturgica. Vol. III. La Messa. Commento storico-liturgico alla luce del Concilio Vaticano II. Milano 1966.
 18. Schenk W.: Udział ludu w ofierze Mszy świętej. Zarys historyczny. Lublin 1960.
 19. Sinko T.: Eucharystia pierwszych chrześcijan. Kraków 1987.
 20. Słomka J.: Pokarm i ofiara. Łódź 2000.
 21. Szafrański A.: Teologia liturgii Eucharystycznej. Lublin 1978.
 22. Villien A.: History and Liturgy of the Sacraments. New York 1932.