Papież mass mediów

Main Article Content

Alan Kardyka

Abstrakt

Wkrótce po wyborach papież Franciszek został wybrany przez tygodnik Time „Człowiekiem Roku 2013”. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Benedykta XVI, Franciszek aktywnie uczestniczy w dialogu z mediami. W głoszeniu Ewangelii wykorzystuje nowoczesne środki komunikacji, takie jak np. Twitter. W artykule podjęto próbę opisania w jaki sposób papież Franciszek stosuje nowoczesne media w procesie ewangelizacji.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kardyka, A. (2015). Papież mass mediów. Teologia Praktyczna, (16), 123-130. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.08
Dział
Artykuły
Biogram autora

Alan Kardyka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

mgr teologii; doktorant; Zakład Liturgiki i Homiletyki; Wydział Teologicz-ny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Allen L. J.: What's this 'new evangelization' thing, anyway? http://ncronline.org/blogs/ ncr-today/whats-new-evangelization-thing-anyway (Source: 20.02.2015).
 2. Audience of Pope Francis for TV2000 http://www.osservatoreromano.va/pl/news/jaki-ma-byc-przekaz (Source: 21.02.2015).
 3. Franciszek: Przekaz w służbie kultury spotkania. „L’Osservatore Romano”. Polish edition 2: 2014 p. 6.
 4. Francis: Communicating the Family: A Privileged Place of Encounter with the Gift of Love http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/communications/documents/ papa-francesco_20150123_messaggio-comunicazioni-sociali.html (Source: 22.02.2015).
 5. Gibbs N.: Pope Francis, The Choice. In: Time. Red. R. Stengel. Time Inc. 12: 2013 p. 7.
 6. Gibbs N.: Pope Francis, The Choice. http://poy.time.com/2013/12/11/pope-francis-the-choice/ (Source: 20.02.2015).
 7. Media: Pope Francis crossed the digital barrier. http://nowaewangelizacja.org/media-papiez-franciszek-przekroczyl-bariere-cyfrowa/ (Source: 20.02.2015).
 8. Polak M.: Od teologii do eklezjologii pastoralnej. Zagadnienia fundamentalne. Poznań 2014.
 9. Rosemberg D.: W niebie i na ziemi. Translation by M. Szafrańska-Brandt. Kraków 2013.
 10. Seiler J. Cover picture. In: Time. Red. R. Stengel. Time Inc. 12: 2013 p. 1.
 11. The official, latin Twitter account of Pope Francis. https://twitter.com/pontifex_in (Source: 22.02.2015).
 12. USC of Catholic Bishops. What is the New Evangelization? http://www.usccb.org/ be-liefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/ (Source: 20.02.2015).