Miejsce i rola kantyków w księdze Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne

Main Article Content

Jerzy Stefański

Abstrakt

 

W przedsoborowym Breviarium Romanum, kantyki, czyli śpiewy, hymny zaczerpnięte ze Starego Testamentu, występowały wyłącznie w jutrzni (laudes). Psalmodia tejże godziny kanonicznej obejmowała cztery psalmy plus kantyk. Kantyk znajdował się zawsze na czwartym miejscu, czyli po trzech kolejnych psalmach następował kantyk, a potem na piątym miejscu ostatni z czterech psalmów. Psalmodia zaś była w układzie jednego tygodnia, natomiast laudes na każdy dzień były podwójne (I laudes oraz II laudes). Artykuł prezentuje problematykę rewizji kantyków Breviarium Romanum, która należała do kompetencji Grupy Studyjnej (Consilium) nr III De psalmis distribuendis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stefański, J. (2015). Miejsce i rola kantyków w księdze Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne. Teologia Praktyczna, (16), 187-199. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jerzy Stefański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. prof. dr hab., emerytowany profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

  1. Głowa W.: Modlitwa liturgiczna. Liturgia Godzin. Przemyśl 1996.
  2. Martimort A.G.: La Chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia. Brescia 1984.
  3. Pinell J.: Liturgia delle Ore. Torino 1990.
  4. Schemata. Grupa Studyjna III (De psalmis distribuendis ).
  5. Stefański J.: Dystrybucja psalmów w posoborowej reformie księgi Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne. „Roczniki Liturgiczne” T. 56: 2009 nr 1.
  6. Stefański J.: Prace redakcyjne nad posoborową księgą Liturgii Godzin. Konspekt historyczny. W: Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: Dzieje i teologia. Red. H. So-beczko. Opole 2008.