Symbolika i teologia liturgicznych obrzędów konsekracji dziewic

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

Doceniając wartość dziewictwa poświęconego Bogu, Kościół bardzo wcześnie stworzył liturgiczne obrzędy przyjęcia w stan, określany jako dziewictwo konsekrowane. Na przestrzeni wieków modlitwa konsekracyjna została ubogacona innymi obrzędami liturgicznymi i tak powstały Obrzędy konsekracji dziewic, które stały się częścią Pontyfikału rzymskiego. Nowa księga liturgiczna ma dwa obrzędy konsekracji dziewic. Pierwszy do-tyczy konsekracji dziewic żyjących w świecie, a drugi konsekracji mniszek. Ten drugi obrzęd łączy profesję zakonną z konsekracją dziewic. Celem artykułu jest ukazanie teologicznego i symbolicznego znaczenia poszczególnych obrzędów, składających się na konsekrację dziewic. Przedstawione zostaną także dodatkowe elementy, które są charakterystyczne dla profesji mniszek.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, D. (2015). Symbolika i teologia liturgicznych obrzędów konsekracji dziewic. Teologia Praktyczna, (16), 201-221. https://doi.org/10.14746/tp.2015.16.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

ks. dr hab., prof. UAM, Zakład Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Benedykt XVI: Adhortacja apostolska Verbum Domini. Tłum. pl. Kraków 2010.
 2. Calabuig I.M., Barbieri R.: Struttura e fonti dell’ „Ordo consecrationis virginum”. W: Liturgia opera divina e umana. AAVV. Roma 1982.
 3. Colombotti T.: Consacrazione delle vergine e professione religiosa. Due libri liturgici della Chiesa italiana. „Rivista Liturgica”. T. 69: 1982.
 4. Colombotti T.: I riti della consacrazione delle vergini e della professione religiosa. W: Matrimonio e verginità. L’amore cristiano e le sue forme celebrative. AAVV. Milano 1976.
 5. Ferraro G.: Una liturgia poco conosciuta. La consacrazione delle vergini. „Civiltà Cattolica” 1984 z. 135.
 6. Ferraro G.: Dottrina teologica del „Rito della professione religiosa” e della „Consacrazione delle vergini”. „Rivista Pastorale Liturgica” 1985 z. 23.
 7. Galot J.: La donna e i ministri nella Chiesa. Assisi 1973.
 8. Jan Paweł II: List apostolski Mulieris dignitatem. Tłum. pl. Poznań 1988.
 9. Lodi E.: La teologia liturgica della verginità consacrata nella prece rytuale. „Rivista Pastorale Liturgica” 1992 z. 30.
 10. Konecki K.: Konsekracja dziewic w odnowie liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Wło-cławek 1997.
 11. Miazek J.: Odnowiony obrzęd konsekracji dziewic. „Collectanea Theologica” R. 53: 1983. z. 3.
 12. Modlitwa poświęcenia Kościoła. W: Pontyfikał rzymski. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. wydanie wzorcowe. Katowice 2001.
 13. Obrzędy sakramentu małżeństwa. Katowice 2005.
 14. Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechne-go Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II: Obrzędy konsekracji dziewic. wydanie wzorcowe. Katowice 2001.
 15. Tosetti G.: Vergini consacrate nel mondo. Un ritorno alle origini. Bologna 1990.
 16. Triacca A.M.: Bibbia e liturgia. W: Nuovo Dizionario di Liturgia. Red. D. Sartore, A.M., Triacca. Cinisello Balsamo. Milano 1988.
 17. Visentin P.: Il rito della „Consecratio Virginum”. W: Atti 4 e 5 Convegno del’ „Ordo Virginum”. AAVV. San Bonifacio 1995.