Duszpasterstwo rodzin działalnością ewangelizacyjną wobec rodzin

Main Article Content

Andrzej Pryba

Abstrakt

Duszpasterstwo to zorganizowana działalność Kościoła, która urzeczywistnia zbawcze dzieło Chrystusa. Dokonuje się ono poprzez głoszenie Słowa Boże, sprawowaną liturgię i świadectwo życia. Działalność ta jest skierowana do małżeństw i rodzin. Kościół staje się oblubienicą Chrystusa poprzez „Kościół domowy”, poprzez tę miłość, którą się w nim przeżywa. Małżonkowie, aby mogli w pełni kochać, stając się ciągle uczestnikami tej „wielkiej tajemnicy” potrzebują działań ewangelizacyjnych w ramach właściwie rozumianego duszpasterstwa rodzin.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pryba, A. (2016). Duszpasterstwo rodzin działalnością ewangelizacyjną wobec rodzin. Teologia Praktyczna, (17), 107-117. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.07
Dział
Artykuły
Biogram autora

Andrzej Pryba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

ks. dr hab., adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Referencje

 1. Figura M.: Nowa ewangelizacja jako centralne zadanie Kościoła. W: Nowa ewangelizacja. Red. L. Balter. Kolekcja „Communio”, t. 8, Poznań 1993 s. 7–18.
 2. Gutowski P.: Epistemologiczne i etyczne podstawy „nowego ateizmu”. „Teologia i Moralność” . T. 13: 2013 s. 7–18.
 3. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Christifideles laici. Rzym 1988.
 4. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Rzym 1981.
 5. Jan Paweł II: Czym jesteś, rodzino chrześcijańska. Przemówienie wygłoszone 8 października 1994. W: Jan Paweł II: Rodzino, co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny. Kraków 1995.
 6. Jan Paweł II: List do rodzin. Rzym 1994.
 7. Jan Paweł II: Nauczanie papieskie, t. 1, Poznań–Warszawa 1987.
 8. Mierzwiński B., Wilk J., Bieleń R.: Duszpasterstwo rodzin. W: Teologia pastoralna. Red. R. Ka-miński, t. 2, Lublin 2002 s. 403–442.
 9. Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. Rzym 1975.
 10. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum. Tekst. pol. Poznań 2002.
 11. Sobór Watykański II: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Tekst pol. Poznań 2002.
 12. Szafrański A., Zapłata F.: Ewangelizacja. W: Encyklopedia katolicka KUL, t. IV, Lublin 1983.
 13. Wojtyła K.: Ewangelizacja współczesnego świata. W: Chrześcijaństwo żywych. Red. B. Bejze. „W Nurcie Zagadnień Posoborowych”, t. 8, Warszawa 1976 s. 59–82.