Nr 17 (2016)

Artykuły

Piotr Nawrot
7-24
Musical Sources in the Moxos Missions
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.01
PDF
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
25-46
Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.02
PDF
Dariusz Lipiec
47-59
Proboszcz jako przywódca transformacyjny
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.03
PDF
Leszek Rojowski
61-75
Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie?
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.04
PDF
Ireneusz Celary
77-92
Bischof Dominique Rey über die missionarische Pfarrei
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.05
PDF
Dariusz Kwiatkowski
93-106
Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.06
PDF
Andrzej Pryba
107-117
Duszpasterstwo rodzin działalnością ewangelizacyjną wobec rodzin
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.07
PDF
Edward Wiszowaty
119-131
Homilia dla dzieci jako współczesne wyzwanie duszpasterskie
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.08
PDF
Anna Zellma
133-145
[Nie]wymierna rola rodziców w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.09
PDF
Grzegorz Pyźlak
147-160
Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.10
PDF
Kazimierz Lijka
161-177
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.11
PDF
Katarzyna Wasiutyńska
179-190
»La misericordia è Gesù Abbandonato«. Riflessione alla luce dell’esperienza spirituale di Chiara Lubich
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.12
PDF
Jerzy Stefański
191-201
Invitatorium oraz Te Deum w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.13
PDF
Paweł Adam Makowski
203-212
Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.14
PDF
Anna Wieradzka-Pilarczyk, Jędrzej Machalski, Mikołaj Ochla, Hubert Pilarczyk, Marta Sienkiewicz
213-232
Dojrzałość religijna kandydatów do bierzmowania. Teoretyczna i empiryczna refleksja nad miejscem sakramentu bierzmowania w życiu Kościoła
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.15
PDF
Marta Brzezińska-Waleszczyk
233-248
Media społecznościowe w praktyce eklezjalnej w Polsce. Badanie empiryczne wśród diakonów
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.16
PDF
Katarzyna Zagórska
249-268
Od misyjności chrztu Polski do misyjności przekazów radiowych
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.17
PDF
Piotr Lewandowski
269-281
Aborcja w perspektywie kanonicznoprawnej. Zaciągnięcie i zwolnienie z ekskomuniki
https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.18
PDF
Stanisław Grodź
33-48
Między poszukiwaniem porozumienia a błędnym kołem powrotu do konfliktów. Dialog międzyreligijny chrześcijan i muzułmanów
PDF