Nr 17 (2016)

Artykuły

Piotr Nawrot
7-24
Musical Sources in the Moxos Missions
PDF
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak
25-46
Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji
PDF
Dariusz Lipiec
47-59
Proboszcz jako przywódca transformacyjny
PDF
Leszek Rojowski
61-75
Czy parafialne rady duszpasterskie w Polsce są rzeczywiście duszpasterskie?
PDF
Ireneusz Celary
77-92
Bischof Dominique Rey über die missionarische Pfarrei
PDF
Dariusz Kwiatkowski
93-106
Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini
PDF
Andrzej Pryba
107-117
Duszpasterstwo rodzin działalnością ewangelizacyjną wobec rodzin
PDF
Edward Wiszowaty
119-131
Homilia dla dzieci jako współczesne wyzwanie duszpasterskie
PDF
Anna Zellma
133-145
[Nie]wymierna rola rodziców w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka
PDF
Grzegorz Pyźlak
147-160
Der Einfluss der politischen Transformation auf das Familienleben
PDF
Kazimierz Lijka
161-177
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
PDF
Katarzyna Wasiutyńska
179-190
»La misericordia è Gesù Abbandonato«. Riflessione alla luce dell’esperienza spirituale di Chiara Lubich
PDF
Jerzy Stefański
191-201
Invitatorium oraz Te Deum w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne
PDF
Paweł Adam Makowski
203-212
Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI
PDF
Anna Wieradzka-Pilarczyk, Jędrzej Machalski, Mikołaj Ochla, Hubert Pilarczyk, Marta Sienkiewicz
213-232
Dojrzałość religijna kandydatów do bierzmowania. Teoretyczna i empiryczna refleksja nad miejscem sakramentu bierzmowania w życiu Kościoła
PDF
Marta Brzezińska-Waleszczyk
233-248
Media społecznościowe w praktyce eklezjalnej w Polsce. Badanie empiryczne wśród diakonów
PDF
Katarzyna Zagórska
249-268
Od misyjności chrztu Polski do misyjności przekazów radiowych
PDF
Piotr Lewandowski
269-281
Aborcja w perspektywie kanonicznoprawnej. Zaciągnięcie i zwolnienie z ekskomuniki
PDF
Stanisław Grodź
33-48
Między poszukiwaniem porozumienia a błędnym kołem powrotu do konfliktów. Dialog międzyreligijny chrześcijan i muzułmanów
PDF