»La misericordia è Gesù Abbandonato«. Riflessione alla luce dell’esperienza spirituale di Chiara Lubich

Main Article Content

Katarzyna Wasiutyńska

Abstrakt

W tajemniczym wołaniu Jezusa na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15, 34) Chiara Lubich (1920-2008) odczytuje najpełniejsze objawienie miłości i miłosierdzia Boga. Jako młoda dziewczyna wybiera Opuszczonego jako ideał swojego życia, jedynego Oblubieńca, a cennym świadectwem tego pierwszego okresu są listy z lat 1943–1949. Lato 1949 przynosi jej głębokie, mistyczne doświadczenie, w którym przenika ona tajemnice Boga Trójjedynego dzięki szczególnej jedności z Synem. Jej powrót do świata naznaczony będzie odtąd pragnieniem, by to samo doświadczenie przenieść na relacje z innymi ludźmi, z całym stworzeniem. Dla Chiary uczestniczyć w miłosierdziu Boga to posiadać Jego czyste spojrzenie, które każde napotkane cierpienie i grzech przemienia w miłość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wasiutyńska, K. (2016). »La misericordia è Gesù Abbandonato«. Riflessione alla luce dell’esperienza spirituale di Chiara Lubich. Teologia Praktyczna, (17), 179-190. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Katarzyna Wasiutyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

mgr, doktorantka w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Araujo V.: Il patto del «49 nell»esperienza di Chiara Lubich : percorsi interdisciplinari. Roma 2012.
 2. Benedetto XVI: Strumento di Dio. „Città Nuova”. A. 52: 2008 numero speciale p. 28.
 3. Benedetto XVI: Lettera enciclica Deus caritas est. Città del Vaticano 2006.
 4. Ciardi F.: La parola come amore e la presenza di Dio sotto le cose. Lettura trinitaria di un’esperienza. „Nuova Umanità”. A. 28: 2006 n. 2 pp. 155–180.
 5. Gillet F.: La misericordia in Chiara Lubich, cammino di risurrezione. „Unità e carismi”. A. 25: 2015 n. 2 p. 28–33.
 6. Lubich C.: Il Grido. Roma 2000.
 7. Lubich C.: L’amore al fratello. Roma 2012.
 8. Lubich C.: L’amore reciproco. Roma 2013.
 9. Lubich C.: L’unità e Gesù Abbandonato. Roma 1984.
 10. Lubich C.: La dottrina spirituale. Milano 2001.
 11. Lubich C.: Lettere dei primi tempi. Alle origini di una nuova spiritualità. Roma 2010.
 12. Lubich C.: „Paradiso’49”. „Nuova Umanità”. A. 30: 2008 n. 3 pp. 285–296.
 13. Sgariglia A.: La misericordia nell’eredità spirituale di Chiara Lubich. www.centrochiaralubich.org (28.06.2016).