Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Main Article Content

Kazimierz Lijka

Abstrakt

Bóg nas kocha i chce, abyśmy uznali, że jego miłosierdzie jest większy od naszego grzechu. W bulli Misericordiae vultus papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Rok Święty Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia 2015 roku i zakończył 20 listopada 2016 roku. Ojciec Święty naucza: Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę miłosierdzia. [...] Nasze zba-wienie zależy od niego. W swojej bulli Papież wspomniał o wielkiej apostołce miłosierdzia, Fau-stynie Kowalskiej, polskiej zakonnicy, która miała mistyczne wizje. Chrystus powiedział jej, aby szerzyć kult miłosierdzia. W jej Dzienniczku znajdujemy następujące elementy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego: obraz miłosiernego Chrystusa, święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, godzina Miłosierdzia i szerzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Te elementy są analizowane w niniejszym artykule.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lijka, K. (2016). Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Teologia Praktyczna, (17), 161-177. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.11
Dział
Artykuły
Biogram autora

Kazimierz Lijka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

o. prof. UAM, dr hab., kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Andrasz J.: Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie! Kraków 1948.
 2. Bauman F.: Fatima und die Kritik, w: Maria spricht zur Welt. Fatimas Geheimnis und weltgeschichtliche Sendung. Red. L. Gonzaga da Fonseca. Innsbruck – Wien – München 1963.
 3. Bernyś M., Dłutowski M.: Nie lękaj się niczego. Hymny, rozważania, modlitwy w godzinie miłosierdzia. Ząbki 2014.
 4. Ciereszko H.: Michał Sopoćko apostoł Miłosierdzia Bożego. Kraków 2004.
 5. Czaczkowska E.K.: Siostra Faustyna. Biografia Świętej. Kraków 2012.
 6. Droga do nieba. Modlitewnik dla katolików wszystkich stanów. Opole 1967.
 7. Faustyna Kowalska M.: Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa 1993.
 8. Franciszek: Bulla Misericordiae vultus. Rzym 2015.
 9. Jan Paweł II: Encyklika Dives in misericordia. Rzym 1980.
 10. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 1994.
 11. Kondor L.: Siostra Łucja mówi o Fatimie, Fatima 1978.
 12. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dekret Miłosierny i łagodny jest Pan (Rzym 05.05.2000). „L’Osservatore Romano” 2000 nr 7–8 s. 66.
 13. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Poznań 2003.
 14. Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Warszawa – Rzym 1985.
 15. Kopeć J.: Koronka. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 886–892.
 16. Kubacki W., Siepak E.: Bóg bogaty w miłosierdzie. Rozważania i modlitwy do Miłosierdzia Boże-go. Kraków-Łagiewniki 1996.
 17. Małgorzata Maria Alacoque: Pamiętnik duchowny. Tłum. J. Andrasz. Kraków 1947.
 18. Nadolski B.: Leksykon liturgii. Poznań 2006.
 19. Nadolski B.: Liturgika. T. 2. Liturgia i czas. Poznań 1991.
 20. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Poznań 2004.
 21. Okrasa W.M.: Patrzeć z wiarą na obraz Jezusa miłosiernego. Ząbki 2009.
 22. Penitencjaria Apostolska, Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia (Rzym 29.06.2002). „L’Osservatore Romano” 2003 nr 1 s. 55–56.
 23. Penitencjaria Apostolska: Odpust za Koronkę do Miłosierdzia Bożego (Rzym 12.01.2002.). „Anamnesis” 2002 nr 2 s. 54–55.
 24. Resch A.: Oblicze Chrystusa. Od Całunu Turyńskiego do Chusty z Manoppello. Tłum. A. Kuć. Radom 2006.
 25. Różycki I.: Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Stockbridge 1984.
 26. Siepak E.: Godzina miłosierdzia. Częstochowa 2004. Siepak M.E.: Święto Miłosierdzia, http://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/ (dostęp: 21.10.2015).
 27. Sopoćko M.: Duch liturgii II Niedzieli Wielkanocy. W: Powołanie człowieka. T. 2. Red. T. Bielski. Poznań – Warszawa 1972 s. 377–392.
 28. Sopoćko M.: Godzina święta. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nad światem. Poznań 1949.
 29. Sopoćko M.: Miłosierdzie Boga w dziełach Jego. T. 2. Męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebo-wstąpienie. Rzym – Paryż – Londyn 1962.
 30. Szweda P.: Modlitewnik do Miłosierdzia Bożego. Jezu, ufam Tobie. Kraków 2007.
 31. Tobie, Panie zaufałem. Modlitewnik Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Warszawa 1986.
 32. Warchoł P.: Krew i woda dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej. Warszawa 2015.
 33. Witko A.: Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego według bł. Faustyny Kowalskiej. Kraków 1995.