Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI

Main Article Content

Paweł Adam Makowski

Abstrakt

Dyplomacja we współczesnym świecie zmaga się z wieloma problemami takimi, jak: konflikty zbrojne, działalność terrorystyczna, uchodźctwo, migracje, głód, ubóstwo czy łamanie praw człowieka. Rozwiązywanie tych problemów wymaga profesjonalizmu i  zręczności dyplomatów, a nade wszystko ich moralnej postawy. Przemawiając do dyplomatów Benedykt XVI wskazuje, że drogą prowadzącą do tego celu jest poszukiwanie i poznanie prawdy moralnej w działaniach dyplomatycznych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Makowski, P. A. (2016). Prawda w dyplomacji w świetle wypowiedzi papieża Benedykta XVI. Teologia Praktyczna, (17), 203-212. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.14
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Adam Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

dr teologii, prowadzi zajęcia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Benedykt XVI: Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla tolerancji czy pluralizmu kultu-rowego. Spotkanie z władzami politycznymi i administracyjnymi Republiki Czeskiej oraz z korpu-sem dyplomatycznym (26.09.2009 r.). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 11–12: 2009 s. 13–15.
 2. Benedykt XVI: Trzeba budować pokój oparty na prawdzie. Do korpusu dyplomatycznego akredy-towanego przy Stolicy Apostolskiej (9.01.2006 r.). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 4 (2006) s. 20–23.
 3. Benedykt XVI: Trzy sposoby propagowania prawdy moralnej w życiu publicznym. Spotkanie z władzami i korpusem dyplomatycznym (5.06.2010 r.). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 8–9: 2010 s. 10–11.
 4. Benedykt XVI: Wolność religijna drogą do pokoju. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (1.01.2011 r.). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 1: 2011 s. 8–11.
 5. Benedykt XVI: Poszukiwanie prawdy nie stanowi zagrożenia dla tolerancji czy pluralizmu kulturowego. Spotkanie z władzami politycznymi i administracyjnymi Republiki Czeskiej oraz z korpu-sem dyplomatycznym (26.09.2009 r.). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 11–12 (2009) s. 13–15.
 6. Benedykt XVI: Prawa człowieka są wyrazem sprawiedliwości. Wizyta w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych (18.04.2008 r.), „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 5: 2008 s. 55–58.
 7. Benedykt XVI: Zaprowadzajmy na naszej ziemi pokój i braterstwo. Do korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej (12.05.2005 r.), „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 7–8: 2005 s. 10–11.
 8. Bertone T.: Służyć pokojowi i zgodzie między narodami. Przemówienie Sekretarza Stanu kard. Tarcisia Bertone podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym. „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 1: 2007 s. 47–49.
 9. Bohdanowicz A.: Cnota umiarkowania w polityce, „Collectanea Theologica” 1: 2010 s. 123–134.
 10. Jan Paweł II: Co czynimy dla dobra braci i sióstr z Afryki. Spotkanie z władzami Kamerunu i korpusem dyplomatycznym w Kamerunie (12 sierpnia 1985 r.). „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie nr 9: 1985 s. 10–11.
 11. Jan Paweł II: Stolica Apostolska wobec problemów ludzkości (12 stycznia 1981 r.). W: Dzieła zebrane Jana Pawła II, t. V. Kraków 2007 s. 453–460.
 12. Skarga P.: Jeszcze raz o etyce i polityce. W: Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków 2007 s. 181–193.
 13. Vorgrimler H.: Nowy Leksykon Teologiczny. Wiara-Objawienie-Dogmat (przekł. i opr.) T. Mieszkowski i P. Pachciarek. Warszawa 2005.