Musical Sources in the Moxos Missions

Main Article Content

Piotr Nawrot

Abstrakt

Boliwia zachowała najbogatsze, największe zbiory i najbardziej zróżnicowane kolekcje muzyki dawnej w Ameryce. W ostatnich dwóch dekadach, muzykolodzy, muzycy oraz historycy studiowali wiele z nich. Jednak, jedynie kolekcja muzyki znajdująca się w Misyjnym Archiwum Moxos w San Ignacio de Moxos, doczekała się do tego czasu, wnikliwego inwentarza i katalogu. Kolekcja muzyki z misji Indian Chiquitos posiada wyczerpujący inwentarz; niemniej jednak, katalog owych zbiorów istnieje jedynie w swej próbnej wersji, mimo że minęły trzy dekady od momentu, kiedy rozpoczęto prace nad nim. Inne kolekcje muzyki posiadają jedynie szczątkowe inwentarze i katalogi i nie można na nich polegać. Więcej, kilka kolekcji muzycznych nie dysponuje żadnymi pomocami, które pomogłyby studiującemu w jego badaniach naukowych nad owymi zbiorami muzyki dawnej. Repertuar strzeżony w archiwach muzycznych w Boliwii jest szeroki i rozciąga się od zbiorów muzyki chorałowej, przemierzając przez niemal każdy następujący po sobie styl muzyki minionych wieków, jaki się wykształcił w kulturze Zachodu, aż po dziś dzień. Kolekcja muzyczna z Moxos jest drugim, co do ważności źródłem do studiów nad historią muzyki z misji, choć został on zgromadzony jedynie niedawno temu. To, co najbardziej unikalne w tej kolekcji, to fakt, że jest w niej ponad 100 kompozycji, wokalnych z akompaniamentem instrumentalnym oraz ponad 40 utworów instrumentalnych, gdzie dostrzec można bezpośredni wpływ świata Indian, przez włączenie w owe utwory tekstów w językach lokalnych, jak również przez zastosowanie w ich interpretacji rytmów, melodii oraz instrumentów autochtonicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nawrot, P. (2016). Musical Sources in the Moxos Missions. Teologia Praktyczna, (17), 7-24. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.01
Dział
Artykuły
Biogram autora

Piotr Nawrot, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. prof. dr. hab. profesor w Zakładzie Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy w departamencie muzykologii w Ministerstwie Kultury w Boliwii, Dyrektor Archiwum Misyjnego Indian Moxo w San Igancio de Moxos (Boliwia) oraz Indian Guarayo w Urubicha (Boliwia)

Referencje

 1. Claro S.: Antología de la Música Colonial en América del Sur (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile) 1974.
 2. Claro S.: Catálogo de Manuscritos Musicales existentes en el Monasterio de Santa Clara, Cochabamba, MS. Cochabamba 1966 (unprinted works).
 3. Claro S.: La Música en las Misiones Jesuitas de Moxos (Santiago de Chile: Instituto de Investigaciones Musicales. Facultad de Ciencias y Artes Musicales) 1969.
 4. Claro S.: La Música en las Misiones Jesuitas de Moxos. in: “Revista Musical Chilena” 23 (1969) pp. 7–32.
 5. Fernández G.E.: Boero H.C., Soux M.E.: Hallazgo y Contextualización Preliminar de un Archivo Misional Mosetén (La Paz: C & C Impresiones) 2009.
 6. Illari B., Waisman L.: Catálogo del Archivo Musical de Chuiquitos. With the collaboration from Gerardo V. Huseby, Marisa Restiffo, and others. Preliminary Version (2005).
 7. Knogler J.: Relato sobre el país y la nación de los Chiquitos en las Indias Occidentales o América del Sud y las misiones en su territorio, redactado para un amigo. in: Hoffmann W.: Las misiones jesuíticas entre los Chiquitanos (Buenos Aires: Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 1979 pp. 180–181.
 8. Labrador J.S.: El Paraguay Católico. in: Gesualdo V.: Historia de la Música en la Argentina 1536-1851 vo. 1 (Buenos Aires: BETA S.R.L.) 1961.
 9. Mathews E.D.: Up the Amazon and Madeira Rivers through Bolivia and Peru (London) 1879.
 10. Moreno G.R.: Catálogo de Mojos y Chiquitos (La Paz: Librería Editorial Juventud) 1973.
 11. Nawrot P.: Misiones de Moxos: Catálogos (Santa Cruz: Fondo Editorial APAC, 2011) vol. 1.
 12. Nawrot P.: Polyphonic music from the Musical Archive of Moxos. Deliberations. (unpublished)
 13. Roldán W.A.: Catálogo de los manuscritos de música colonial de los archivos de San Ignacio y Concepcion (Moxos y Chiquitos) in Bolivia. in: “Revista del Instituto de Investigacion Musicológica Carlos Vega” (November, 1990) pp. 225–478.
 14. Roldán W.A.:, Catálogo de manuscritos de música colonial de la Biblioteca Nacional de Bolivia (Regional Project of Cultural Heritage and Development PNUD/UNESCO) 1986.
 15. Seoane C., Eichmann A., Parrado J., Soliz C., Alarcón E., Sánchez S.: Melos Damus Vocibus. Códices Cantorales Platenses, vol. 1 y 2 (La Paz, Proinsa Industrias Gráficas SRL) 2000.
 16. Seoane C.: Catálogo Analítico de las Obras de la Colección de Pedro Ximénez de Abril Tirado del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre: Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia) 2010.
 17. Stevenson R.: Music in Aztec & Inca Territory (Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press) 1968.
 18. Stevenson R.: The Music of Peru (Washington, D.C., Pan American Union: Lima, Pacific Press, S.A.) 1959.