Bischof Dominique Rey über die missionarische Pfarrei

Main Article Content

Ireneusz Celary

Abstrakt

Niniejszy artykuł oparty jest na refleksji biskupa Dominique Reya na temat misyjnego posłannictwa parafii w XXI wieku. Na jego strukturę treściową składają się trzy rozdziały. Najpierw refleksja w nim zawarta oparta została na przedstawieniu osiągnięć duszpastersko-naukowych biskupa Reya, zwłaszcza pod kątem jego aktywności ewangelizacyjnej. Następnie artykuł prezentuje krótką analizę aktualnych zagrożeń, na które – zdaniem Dominique Reya – narażona jest współczesna parafia. Z kolei, w trzeciej jego części ukazane zostały wskazówki biskupa Fréjus-Toulon, mające przyczynić się do większego rozbudzenia ducha misyjnego w każdej wspólnocie parafialnej. W swoim nauczaniu Dominique Rey przypomina również stale o tym, że każda ewangelizacja musi rozpocząć się od pogłębienia naszej indywidualnej relacji z Chrystusem. Powinien więc o tym pamiętać każdy duszpasterz w parafii oraz wszyscy parafianie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Celary, I. (2016). Bischof Dominique Rey über die missionarische Pfarrei. Teologia Praktyczna, (17), 77-92. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.05
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ireneusz Celary, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Teologiczny.

ks. prof. dr hab. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Referencje

 1. Benedikt XVI. bestärkte Gemeinschaft Emmanuel in Evangelisierungsarbeit. Vorbereitung auf 40. Gründungstag und 20. Todestag des Gründers. In: https://de.zenit.org/articles/benedikt-xvi-bestarkte-gemeinschaft-emmanuel-in-evangelisierungsarbeit (abgerufen am 19.02.2016).
 2. Biskup Dominique Rey z tradycją ewangelizacyjną. In: http://www.pch24.pl/biskup-dominique-rey-z-tradycyjna-inicjatywa-ewangelizacyjna,18684,i.html (abgerufen am 16.02.2016).
 3. Chyła J.: Ewangelizacja cyfrowego kontynentu. In: „Kultura-Media-Teologia” 2015 Nr. 22 S. 65–77.
 4. Defois G.: Biskup i troska o zabłąkaną owcę. Z życia Kościoła, In: „Pastores” Bd. 30: 2006 Nr. 1 S. 129–131.
 5. „Die Kirche steckt in Turbulenzen, aber fliegt“. In: „Pfarreiforum“ 2013 Nr. 3 S. 2–3.
 6. Dominique Rey. In: https://de.wikipedia.org/wiki/Dominique_Rey (abgerufen am 16.02.2016).
 7. Eglise catholique du Var. In: http://diocese-Fréjus-toulon.com (abgerufen am 10.02.2016).
 8. Franziskus: Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium vom 24. November 2013.
 9. Gaspari A.: Ein „Tropfen“ Maria reicht schon. Richard Borgman wird nach 25 Jahren als evangelikaler Pastor katholischer Missionar. In: www.vision2000.at/?nr=2006/5&id=2536 (abgerufen am 21.02.2016).
 10. Gregg S.: Frankreichs katholische Revolution. In: http://www.kath.net/news/53322 (abgerufen am 21.02.2016). Link zum Artikel von Samuel Gregg (englisch): http://www.catholicworldreport.com, Frances` Catholic Revolution.
 11. Hartig D.: Missionarischer Aufbruch in den Gemeinden: Rückblick auf die Österreichische Pastoraltagung 2008. In: www.ekbo.de/handeln/foerdermittel/fonds-missionarischer-aufbruch. html (abgerufen am 19.02.2016).
 12. Hoeres W.: Vom künftigen Schicksal der Kirche. Prognosen im Lichte der Theologie. In: „Theologisches. Katholische Monatsschrift“. Bd. 43: 2013 Nr. 9-10 S. 491–498.
 13. Gute Gelegenheit: Katholische Missionare „entern“ eine Schwulenbar in Frankreich, In: http://kreuzknappe.blogspot.de/2015/01/gute-gelegenheit-katholische-missionare.html (abgerufen am 22.02.2016).
 14. Instrumentum Laboris der Bischofsynode zum Thema Neuevangelisierung. Vatikan 2012.
 15. Jan Paweł II: Enzyklika Redemptoris Missio vom 7. Dezember 1990.
 16. Kleinrahm F.-A.: Papst trifft 300 international Verantwortliche kirchlicher Bewegungen und neuer Gemeinschaften. In: http://erneuerung.de/index.php/170-ce-deutschland/kirche/531-papst-trifft-300-international-verantwortliche-kirchlicher-bewegungen-und-neuer-gemeinschaften (abgerufen am 21.02.2016).
 17. Krips-Schmidt K.: „Eine Quelle der Inspiration und der Hoffnung“ – Der Internationale Liturgiekongress „Sacra Liturgia 2013“ vom 25.-28. Juni 2013 in Rom. In: „Theologisches. Katholische Monatsschrift“. Bd. 43: 2013 Nr. 9–10 S. 433–444.
 18. Kronika religijna. Kościół w świecie. In: http://tygodnik.com.pl/numer/2657/kronika.html (abgerufen am 16.02.2016).
 19. Kwaśniewski P.: Stara Msza i Nowa Ewangelizacja: po długiej zimie racjonalizmu.
 20. In: http://www.unacum.pl/2015/11/stara-msza-i-nowa-ewangelizacja-po.html (abgerufen am 10.02.2016).
 21. Missionar in der Disco. Ungewöhnliche Seelsorge im Süden Frankreichs (P. Axel Weil).
 22. In: www.vision2000.at/?nr=2014/1&id=1640 (abgerufen am 22.02.2016).
 23. „Missionare für Europa“ – Neue birituelle Initiative zur Neuevangelisierung Europas. In: http://www.katholisches.info/2013/10/23/missionare-fuer-europa-neue-birituelle-initiative-zur-neuevangelisierung-europas (abgerufen am 22.02.2016).
 24. Missionarisch Kirche sein, In: „Missio. Werkmappe Weltkirche“ 2008 Nr. 149 S. 8–11.
 25. Nowa fundacja benedyktyńska we Francji. In: www.nowyruchliturgiczny.pl/2012/05/nowa-fundacja-benedyktynska-we-francji.html (abgerufen am 22.02.2016).
 26. Olszewska K.: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Fides et ratio” Toruń 2013. In: „Teologia i Człowiek”. Bd. 23: 2013 Nr. 3 S. 168.
 27. Papst Benedikt XVI. beruft Bischof Rey von Fréjus-Toulon in Bischofsynode über Neuevangelisierung, In: www.katholisches.info/2012/03/20/papst-benedikt-xvi-beruft-bischof-rey-von-frejus-toulon-in-bischofsynode-uber-neuevangelisierung/ (abgerufen am 21.02.2016).
 28. Pubblicati gli atti del terzo Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità. In: www.laici.va/content/laici/it/eventi/altri-eventi/iii-congresso-mondiale-dei-movimenti-ecclesiali-e-delle-nuove-co.html (abgerufen am 15.02.2016).
 29. Rey D.: L'actualité de la mission. Lettre pastorale. Toulon 2001.
 30. Rey D.: Bar u Proboszcza. Świadectwa, In: „Pastores“. Bd. 31: 2006 Nr. 2 S. 169–171.
 31. Rey D.: Auf dem Weg zu einer missionaischen Diözese, In: Missionarisch Kirche sein. Hrsg. W. Krieger, B. Sieberer. Linz 2008 S. 126–139.
 32. Rey D.: Biskup wobec przestępstwa księdza, In: „Pastores”. Bd. 46: 2010 Nr. 1 S. 7–16.
 33. Rey D.: Słowo wstępne. In: M. Codou, Niewidzialny klasztor Jana Pawła II. Poznań 2010 S. 13–20.
 34. Rey D.: Definicja nowej ewangelizacji i wyzwania stojące na jej drodze. In: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, Hrsg. K. Kaproń, P. Sowa. Gubin 2012 S 34–73.
 35. Rey D.: Od adoracji do ewangelizacji. Kraków 2013.
 36. Rey D.: Nouvelle Evangelisation – Defis et Perspektives. In: „Teologia i Człowiek“. Bd. 24: 2013 Nr. 4 S. 41–60.
 37. Rey D.: Przedmowa. In: http://docplayer.pl/5737703-Nawrocenia-pastoralne-dla-nowej-ewangelizacji-mario-st-pierre-oraz-wspolautorzy.html S. 3 (abgerufen am 15.02.2016).
 38. Rey D.: Parafio obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji. Gubin 2014.
 39. Seelsorger der Menschen in der Nacht. Aus einem Interview mit P. Axel Weil SJM. In: http://sjm-online.org/htdocs/aktuelles/2014_03_pere_axel.html (abgerufen am 17.02.2016).
 40. Stopka A.: Boży dar tożsamości. In: https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2015/Przewodnik-Katolicki-40-2015/Wiara-i-Kosciol/Bozy-dar-tozsamosci (abgerufen am 7.03.2016).
 41. Śmigiel W.: Priorytety pastoralne Kościoła w Polsce w świetle adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium. In: „Roczniki Teologiczne“. Bd. 62: 2015 Nr. 6 S. 33–45.
 42. Wasilewicz U.: Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki. In: „Kościół i Prawo“. Bd. 2: 2013 Nr. 2 S. 197–208.
 43. Wons K.: Strategie Apostołów. In: „Pastores“. Bd. 50: 2014 Nr. 2 S. 9–12.