Media społecznościowe w praktyce eklezjalnej w Polsce. Badanie empiryczne wśród diakonów

Main Article Content

Marta Brzezińska-Waleszczyk

Abstrakt

Autorka podejmuje próbę oceny działań Kościoła katolickiego w mediach społecznościowych. W tym celu przeprowadza ankietę w grupie diakonów, jako wyświęconych dla zadań posługi w Kościele. Autorka bada rodzaje aktywności oraz częstotliwość korzystania z social media, a także popularność wybranych kanałów. Zadaje istotne pytanie, jak sami ankietowani oceniają rolę nowoczesnych mediów w swojej posłudze, a także bada znajomość innych kościelnych inicjatyw. Na podstawie przeprowadzonej ankiety nakreśla wnioski nt. wykorzystania mediów społecznościowych w posłudze ewangelizacyjnej oraz formułuje postulaty (np. zwiększenie kompetencji).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Brzezińska-Waleszczyk, M. (2016). Media społecznościowe w praktyce eklezjalnej w Polsce. Badanie empiryczne wśród diakonów. Teologia Praktyczna, (17), 233-248. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.16
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marta Brzezińska-Waleszczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.

mgr, dziennikarka, publicystka, doktorantka w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Referencje

  1. Komisja Episkopatu Polski ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych. Tekst: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=183 (dostęp: 13.05.2015).
  2. https://twitter.com/RzecznikKEP (dostęp: 18.05.2015).