Od misyjności chrztu Polski do misyjności przekazów radiowych

Main Article Content

Katarzyna Zagórska

Abstrakt

Artykuł stanowi interdyscyplinarne omówienie prezentacji jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski w mediach katolickich. Na przykładzie poznańskiego Radia Emaus analizowano jego misję, sięgając po opracowania leksykograficzne, legislacyjne oraz katolicką naukę społeczną. Program pre-ewangelizacyjny, ewangelizacyjny i konfesyjny stanowi wypełnienie misji stacji, zapisanej w jej statucie. Przedmiotem badań są audycje emitowane od września 2015 do sierpnia 2016 roku Materiał obejmuje wielogodzinne nagrania o tematyce społeczno-religijnej, historycznej i kulturalnej, informujące o obchodach, relacjonujące je oraz podsumowujące.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zagórska, K. (2016). Od misyjności chrztu Polski do misyjności przekazów radiowych. Teologia Praktyczna, (17), 249-268. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.17
Dział
Artykuły
Biogram autora

Katarzyna Zagórska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Filologii Polskiej.

dr adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Biblia dziennikarstwa. Red. A. Skworz, A. Niziołek. Kraków 2010.
 2. Bieliczyński J.: Misja i wizja regionalnego radia publicznego. „Studia Medioznawcze” R: 2006 nr 3.
 3. Fausti S.: Misja Kościoła, sprawa nielicznych czy zadanie wszystkich? Kraków 2016.
 4. Lepa A.: Pedagogika mass mediów. Łódź 2000.
 5. Lepa A.: Radio katolickie w służbie ewangelizacji. „Wiadomości Archidiecezji Łódzkiej” R. 1994 nr 7–8 s. 297–302.
 6. Łuczak M.: Misja mediów publicznych. Między faktem a iluzją, W: (Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego. Red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz – Cyganik. Warszawa 2014.
 7. Ożóg K.: 966. Chrzest Polski. Kraków 2015.
 8. Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie. Red. J. Sobczak, J. Skrzypczak. Poznań 2015.
 9. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Red. H. Zgółkowa. T. 21. Poznań 1999.
 10. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Red. H. Zgółkowa. T. 35. Poznań 2002.
 11. Słownik wyrazów obcych PWN. Red. J. Tokarski. Warszawa 1979.
 12. Sonczyk W.: KOSMOS – pierwsza sieć radiowa w Polsce. W: Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji cenzury (1990–2000). Red. J. Adamowski, Warszawa 2000.
 13. Sonczyk W.: Media w Polsce. Warszawa 1999.
 14. Stachyra G.: Gatunki audycji w radiu sformatowanym. Lublin 2008.
 15. Statut Emaus – Katolickiego Radia Emaus z 10 maja 2008 r. N. 2779/2008.
 16. Szczepaniak M.: Radio diecezjalne w Poznaniu w służbie lokalnego Kościoła (1991–2012). „Teo-logia Praktyczna”. T. 13: 2012.
 17. Szczepaniak M.: Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności. Poznań 2013.
 18. http://chrzest966.pl/wydarzenie-kulturalne-gdzie-chrzest-tam-nadzieja-16-kwietnia-inea-stadion-w-poznaniu/ (dostęp: 28.07.2016).
 19. https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x250/encyklika-miranda-prorsus/ (dostęp: 10.07.2016).
 20. https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x260/etyka-w-internecie/ (dostęp: 10.07.2016).
 21. https://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x101338/przeor-jasnej-gory-papiez-wezwie-nas-do-trwania-w-wierze/ (dostęp: 20.07.2016).
 22. https://ekai.pl/wydarzenia/x1731/nowy-dokument-kosciol-a-internet-pelny-tekst/(dostęp: 15.07.2016).
 23. http://www.encyklo.pl/index.php?title=Vigilanti_cura (dostęp: 20.07.2016).
 24. https://gloria.tv/article/pbEcuFrM5kbgL8ER8TVtVTH7L (dostęp: 20.07.2016).
 25. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930070034 (dostęp: 15.07.2016).
 26. http://www.jasnagora.com/ (dostęp: 31.07.2016).
 27. http://www.radioemaus.pl/#/pl/radio/konkurs_chrzest_polski_9662016/o_konkursie.html (dostęp: 20.07.2016).
 28. http://www.radioemaus.pl/#/pl/nasz_patronat/wydarzenia/chrzest.html (dostęp: 20.07.2016).
 29. http://www.radioemaus.pl/#/pl/nasz_patronat/wydarzenia/imagines_medii_aevi.html (dostęp: 20.07.2016).
 30. http://www.radioemaus.pl/#/pl/nasz_patronat/wydarzenia/chrzest.html (dostęp: 20.07.2016).
 31. http://www.radioemaus.pl/#/pl/radio/historia/historia.html (dostęp: 20.07.2016).
 32. http://sjp.pwn.pl/szukaj/misja.html (dostęp: 10.07.2016).
 33. https://teologia.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wt-gowny/konferencja-duchowo-moralny-wy miar -sakramentu-chrztu (dostęp: 28.07.2016).
 34. http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=32005&ind=0&w_szukaj=misja (dostęp: 10.07.2016).