Invitatorium oraz Te Deum w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne

Main Article Content

Jerzy Stefański

Abstrakt

Artykuł przedstawia prace redakcyjne nad rolą i miejscem invitarorium i Te Deum w reformowanej w okresie posoborowym Liturgii godzin. Opisuje przebieg dyskusji oraz proponowane rozwiązania. Wskazuje na różne rodzaje argumentacji i sposoby rozumienia znaczenia tych modlitw w brewiarzu. Pozwala na prześledzenie organizacji prac zespołu odpowiedzialnego za redakcję oraz konsultorów i ekspertów. Prezentuje ostateczne wyniki procesu redakcyjnego i uzasadnienia podjętych decyzji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stefański, J. (2016). Invitatorium oraz Te Deum w księdze Liturgii godzin. Kwestie redakcyjne. Teologia Praktyczna, (17), 191-201. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jerzy Stefański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. prof. dr hab., emerytowany profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

  1. Gamber K.: Codices liturgici latini antiquiores. Vol. I. Freiburg 1968.
  2. Kosecki B.: Bangor w Ulsterze. W: EK 1(1973) kol. 1304.
  3. Stefański J.: Prace redakcyjne nad posoborową księgą Liturgii godzin. Konspekt historyczny. w: Mirabile laudis canticum. Liturgia godzin: Dzieje i teologia. Red. H. Sobeczko Opole 2008 s. 115–136.