Kontakt

Instytut Psychologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. A. Szamarzewskiego 89/AB

60 – 568 Poznań Polska

Główna osoba do kontaktu

Władysław Jacek Paluchowski
prof. dr hab.
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska pok. 111
Tel. 618292318

Wsparcie techniczne

PRESSto
Tel. 618293866, 618293878