Kontakt

Instytut Psychologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. A. Szamarzewskiego 89/AB

60 – 568 Poznań
Polska

Główna osoba do kontaktu

Władysław Jacek Paluchowski
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska pok. 111
Telefon 618292318

Wsparcie techniczne

PRESSto
Telefon 618293866