Zespół redakcyjny

Przewodnicząca Rady Naukowej

Helena Sęk  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska, shecel@amu.edu.pl

Rada Naukowa

  • Helena Sęk       Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska   shecel@amu.edu.pl
  • Elżbieta Małgorzata Hornowska       Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska
  • Aleksandra Pilarska          Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska  
  • Adam Putko       Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska, putko@amu.edu.pl
  • Błażej Smykowski            Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska, basmyk@amu.edu.pl

Redaktor naczelny

  • Władysław Jacek Paluchowski              Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska paluchja@amu.edu.pl 

Zastępca redaktora naczelnego

Anna Barbara Słysz               Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, https://orcid.org/0000-0002-1745-7416, https://www.researchgate.net/profile/Anna-Slysz

Sekretarz redakcji

  • Piotr Haładziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, hp@amu.edu.pl, https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Haladzinski

Redaktor prowadzący

  • Aleksandra Frydrysiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, alefry@amu.edu.pl, https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Frydrysiak
  • Marta Joanna Molińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, mm75385@amu.edu.pl, https://www.researchgate.net/profile/Marta-Molinska-2
  • Daria Patalas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, daria.patalas@amu.edu.pl, https://www.researchgate.net/profile/Daria-Patalas