Przewodnicząca Rady Naukowej

  • Helena Sęk, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska

Rada Naukowa

  • Helena Sęk, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska
  • Adam Putko, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska

Redaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego

Sekretarz redakcji

Redaktor prowadzący

  • Piotr Haładziński, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska
  • Marta Joanna Molińska, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska
  • Aleksandra Frydrysiak, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska
  • Daria Patalas, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM, Polska

Redaktor techniczny