Czasopismo drukuje naukowe prace dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych. Poświęcone jest także badaniom procesu diagnozowania i jego kontekstu oraz analizom wyników stosowania psychologicznych narzędzi pomiarowych. Czasopismo łączy wiedzę z obszaru psychologii i psychometrii. Pismo jest adresowane do psychologów zatrudnionych w różnych działach psychologii stosowanej, środowisk akademickich, studentów oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami psychologii.
Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o diagnozowaniu, stanowiąc uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Promuje dobre obyczaje w obszarze diagnozowania, zwracając uwagę prawne i etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów, zgodnie z przedstawioną procedurą.
Czasopismo jest bezpłatne i w otwartym dostępie (licencja CC).

INDEKSOWANE W:

PKP Index; Google Scholar; WorldCat

 
ISSN: 2449-9072

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Informacja o ciekawym blogu

2022-01-14

Gorąco polecam blog poświęcony między innymi nowoczesnym metodom diagnozowania różnego typu zaburzeń rozwojowych (https://trudnoscirozwojowe.pl/).

Jacek Paluchowski

Na nowej platformie

2021-01-31

Po przeniesieniu czasopisma na nową platformę i po okresie (przymusowego) ponad rocznego milczenia część zespołu redakcyjnego potwierdziła chęć dalszej współpracy.

Pozostałym bardzo dziękuję za ich dotychczasowy udział. Szczególne podziękowania kieruję do p. Aleksandry Lubikowskiej, która nie tylko od początku pełniła funkcję sekretarza redakcji, ale też współtworzyła strukturę redakcyjną czasopisma.

Rejestracja

2021-01-31

W dniu 17 września 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowił wpisać do rejestru dzienników i czasopism "Testy psychologiczne w praktyce i badaniach" pod numerem RPR 3288.

Nr 1 (2021): Nr 1 (2021)

Wyświetl wszystkie numery