Testy psychologiczne w praktyce i badaniach

Aktualny numer

Nr 1 (2021)
Opublikowany 2021 czerwca 29

Czasopismo drukuje naukowe prace dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych. Poświęcone jest także badaniom procesu diagnozowania i jego kontekstu oraz analizom wyników stosowania psychologicznych narzędzi pomiarowych. Czasopismo łączy wiedzę z obszaru psychologii i psychometrii. Pismo jest adresowane do psychologów zatrudnionych w różnych działach psychologii stosowanej, środowisk akademickich, studentów oraz przedstawicieli dyscyplin pokrewnych zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami psychologii.
Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o diagnozowaniu, stanowiąc uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Promuje dobre obyczaje w obszarze diagnozowania, zwracając uwagę prawne i etyczne aspekty diagnozy psychologicznej. Artykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii recenzentów, zgodnie z przedstawioną procedurą.

Każdego roku na polskich uczelniach kształcących psychologów prowadzone są setki badań z wykorzystaniem komercyjnych i/lub własnych narzędzi diagnostycznych. Jest wśród nich wiele prac wartościowych i wartych opublikowania, także ze względu na ich praktyczna przydatność. Zachęcanie ich autorów do publikowania nie tylko zwiększa ich kompetencje, ale też buduje przekonanie, że ich praca się liczy, że ma znaczenie dla osób spoza diady: magistrant-promotor. Publikacje w czasopiśmie pozwolić mogą na dostęp innych osób do gotowych autorskich narzędzi lub polskich adaptacji narzędzi zagranicznych. Artykuł to szybki i trwały sposób na udostępnienie interesujących wyników i refleksji środowisku psychologów.

Wychodzimy z założenia, że proces badania trafności narzędzi psychologicznych (testów) trwa przez cały czas używania danego narzędzia i praktycznie się nie kończy. Dlatego jesteśmy zainteresowani wynikami badań w różnych grupach, jak też korelatami wyników testowych oraz dzielenia się praktycznymi doświadczeniami w obszarze diagnozowania. Pismo jest otwarte na praktykę psychologiczną i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi.

Chcemy tą drogą działać na rzecz otoczenia, szczególnie na rzecz praktyki psychologicznej oraz stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju studentów i doktorantów. Mamy nadzieję, że publikacje w czasopiśmie pozytywnie wpłyną na praktykę diagnozowania i jego nauczanie.


Czasopismo jest bezpłatne i w otwartym dostępie (licencja CC).

INDEKSOWANE W:

PKP Index; Google Scholar; WorldCat

  DOI: 10.14746/tppb e-ISSN: 2449-9072

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Licencja Creative Commons
 Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Ogłoszenia

Informacja o ciekawym blogu

Gorąco polecam blog poświęcony między innymi nowoczesnym metodom diagnozowania różnego typu zaburzeń rozwojowych (https://trudnoscirozwojowe.pl/).

Jacek Paluchowski


Więcej…

2022 stycznia 14

Na nowej platformie

Po przeniesieniu czasopisma na nową platformę i po okresie (przymusowego) ponad rocznego milczenia część zespołu redakcyjnego potwierdziła chęć dalszej współpracy.

Pozostałym bardzo dziękuję za ich dotychczasowy udział. Szczególne podziękowania kieruję do p. Aleksandry Lubikowskiej, która nie tylko od początku pełniła funkcję sekretarza redakcji, ale też współtworzyła strukturę redakcyjną czasopisma.


Więcej…

2021 stycznia 31

Rejestracja

W dniu 17 września 2014 Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowił wpisać do rejestru dzienników i czasopism "Testy psychologiczne w praktyce i badaniach" pod numerem RPR 3288.


Więcej…

2021 stycznia 31
Wyświetl wszystkie wydania