Na nowej platformie

Po przeniesieniu czasopisma na nową platformę i po okresie (przymusowego) ponad rocznego milczenia część zespołu redakcyjnego potwierdziła chęć dalszej współpracy.

Pozostałym bardzo dziękuję za ich dotychczasowy udział. Szczególne podziękowania kieruję do p. Aleksandry Lubikowskiej, która nie tylko od początku pełniła funkcję sekretarza redakcji, ale też współtworzyła strukturę redakcyjną czasopisma.