Diagnoza osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – omówienie nowelizacji
PDF

Jak cytować

Zalewski, B., & Kamińska, A. (2019). Diagnoza osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – omówienie nowelizacji . Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 7–19. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.2

Abstrakt

Od czasu powstania pierwszych standardów procesu diagnozowania uchodźców zaszły w tym obszarze istotne zmiany, związane z wprowadzeniem nowych regulacji (standardy ogólne, nowe procedury identyfikacji uchodźców). W tekście opisana jest nowelizacja dokumentu – powody i konsekwencje zmiany jego statusu ze Standardów na Wskazówki, odniesienie do Standardów ogólnych, wnioski wynikające z recepcji pierwszego dokumentu w środowisku oraz opis wprowadzonych zmian.

https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.2
PDF

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.