Diagnoza par i rodzin do psychoterapii – omówienie dokumentu

Main Article Content

Bartosz Zalewski
Hanna Pinkowska-Zielińska
Maria Zapolska-Downar

Abstrakt

W tekście opisano proces tworzenia dokumentu opisującego wskazówki dla diagnozowania par i rodzin do psychoterapii, wynikające ze standardów ogólnych, omówiono strukturę dokumentu i zawartość poszczególnych części oraz odniesiono je do Kodeksu Etycznego psychoterapeutów (w jego części dotyczącej terapii par i rodzin).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zalewski, B., Pinkowska-Zielińska, H., & Zapolska-Downar, M. (2019). Diagnoza par i rodzin do psychoterapii – omówienie dokumentu . Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 20-40. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.3
Dział
Teksty zamawiane