Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami – historia powstawania
PDF

Jak cytować

Paluchowski, W. J. (2019). Wytyczne diagnostyki osób z niepełnosprawnościami – historia powstawania. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 41–56. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.4

Abstrakt

Artykuł opisuje proces tworzenia „Wytycznych Diagnostyki Osób z Niepełnosprawnościami”. Załącznikiem do niego jest tekst wytycznych.

https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.4
PDF