Tworzenie Standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Main Article Content

Alicja Czerederecka

Abstrakt

Zasadniczym celem standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych było stworzenie określonego algorytmu pracy ekspertów z zakresu psychologii sądowej, który ma stanowić pomoc w jak najlepszym wywiązywaniu się z powierzonych im zadań. Jednocześnie dokument może służyć ocenie poprawności opinii ich odbiorcom, którymi są zarówno zleceniodawcy (sądy), jak i opiniowani oraz reprezentanci ich interesów w postępowaniu przed sądem (np. adwokaci). W artykule opisano historię powstawania standardów, osoby zaangażowane w ten proces oraz jego efekty. Przedstawione zostały także założenia teoretyczne oraz sposób rozstrzygnięcia dylematów, które pojawiały się na poszczególnych etapach powstawania tekstu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czerederecka, A. (2019). Tworzenie Standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 57-81. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.5
Dział
Teksty zamawiane