Tworzenie Standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
PDF

Jak cytować

Czerederecka, A. (2019). Tworzenie Standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 57–81. https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.5

Abstrakt

Zasadniczym celem standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych było stworzenie określonego algorytmu pracy ekspertów z zakresu psychologii sądowej, który ma stanowić pomoc w jak najlepszym wywiązywaniu się z powierzonych im zadań. Jednocześnie dokument może służyć ocenie poprawności opinii ich odbiorcom, którymi są zarówno zleceniodawcy (sądy), jak i opiniowani oraz reprezentanci ich interesów w postępowaniu przed sądem (np. adwokaci). W artykule opisano historię powstawania standardów, osoby zaangażowane w ten proces oraz jego efekty. Przedstawione zostały także założenia teoretyczne oraz sposób rozstrzygnięcia dylematów, które pojawiały się na poszczególnych etapach powstawania tekstu.

https://doi.org/10.14746/tppb.2019.2.5
PDF