Skala Tolerancji Wieloznaczności Edwarda F. McQuarriego i Davida Glena Micka: polska adaptacja

Main Article Content

Dominik Czajeczny

Abstrakt

Celem pracy było stworzenie polskiej adaptacji Skali Tolerancji Wieloznaczności oraz jej walidacja. Grupa badawcza składała się ze 127 osób. Do badania trafności wybrano aspekt teoretyczny. Użyto następujących metod: analiza macierzy korelacji, analiza różnic międzygrupowych, analiza czynnikowa. W analizie macierzy korelacji badano związki tolerancji wieloznaczności z otwartością na doświadczenie, lękiem jako cechą, potrzebą poznawczego domknięcia oraz bezdecyzyjnością. Uzyskane korelacje wyniosły od 0,25 do 0,46. Wszystkie okazały się istotne. Inne hipotezy nie zostały potwierdzone. Analiza czynnikowa wskazuje na jednorodną strukturę skali. Skala osiągnęła alfa Cronbacha 0,68. Adaptowane narzędzie ma charakterystykęzbliżoną do oryginalnego. Głównym zastosowaniem skali są badania naukowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czajeczny, D. (2016). Skala Tolerancji Wieloznaczności Edwarda F. McQuarriego i Davida Glena Micka: polska adaptacja. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 1-18. https://doi.org/10.14746/tppb.2016.1.1
Dział
Doniesienia z badań

Bibliografia

 1. Airlin, J. B. Jr., Riggio, R. E., Mayes, B. T. (1996). Reliability and Factor Structure of Budner's Tolerance for Ambiguity Scale. Journal of Social Behavior and Personality, 11(3), 625 – 632.
 2. Bruner, G. C., Hensel, P. J., James, K. E. (2005). Marketing Scales Handbook, Volume IV: Consumer Behavior. Chicago, Ill: American Marketing Association.
 3. Budner, S. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of Personality, 30, 29 – 50.
 4. Czernatowicz -Kukuczka, A., Jaśko, K., Kossowska, M. (2014). Need for closure and dealing with uncertainty in decision making context: The role of the behavioral inhibition system and working memory capacity. Personality and Individual Differences, 70, 126 – 130.
 5. Eysenck, H. J. (1954). The psyhology of politics (wyd. 2). New Brunswick: Transaction Publishers.
 6. Frost, R. O., Shows, D. L. (1993). The Nature and Measurement of Compulsive Indecisiveness. Behavioral Research and Therapy. 31(7), 683 – 692.
 7. Garcia, L. F., Aluja, A., Garcia, O., Cuevas L. (2005).Is Openness to Experience an Independent Personality Dimension? Convergent and Discriminant Validity of the Openness
 8. Domain and its NEO-PI-R Facets. Journal of Individual Differences. 26(3), 132 – 138.
 9. Gros, D. F., Martin, M. A., Simms, L. J., McCabe R. E. (2007) Psychometric Properties of the State–Trait Inventory for Cognitive and Somatic Anxiety (STICSA): Comparison to the State–Trait Anxiety Inventory (STAI). Psychological Assessment 19(4), 369 – 381.
 10. Katsaros, K. K., Nicolaidis, C. S., (2012). Personal Traits, Emotions, and Attitudes in the Workplace: Their Effect on Managers’ Tolerance of Ambiguity. The Psychologist – Manager Journal, 15, 37 – 55.
 11. Kirton, M. J. (1981). A Reanalysys of Two Scales of Tolerance of Ambiguity. Journal of personality assessment, 45(4), 407 – 414.
 12. Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd psychologiczny, 46(4), 355 – 373.
 13. Kossowska, M., Hanusz, K., Trejtowicz, M. (2012). Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia. Dobór pozycji i walidacja skali. Psychologia Społeczna, 1(20), 89 – 99.
 14. MacDonald, A. P. Jr., (1970). Revised scale for ambiguity tolerance: reliability and validity. Psychological Reports, 26, 791 – 798.
 15. McQuarrie, E. F., Mick, D. G. (1992) On Resonance: A Critical Pluralistic Inquiry into Advertising Rhetoric. Journal of Consumer Reaserch 19 , 180 – 197.
 16. Norton, R. W. (1975). Measurement of Ambiguity Tolerance. Journal of personality assessment, 39(6), 607 – 617.
 17. Osipow, S. H., (1999). Assessing Career Indecision. Journal of Vocational Behavior, 55, 147 – 154.
 18. Siuta, J. (2006). Inwentarz osobowości NEO -PI-R Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 19. Spielberger, C. D., (1972). Anxiety as an emotional state. W: C. D. Spielberger (red.). Anxiety: Current Trends is Theory and Research (t. 1, s. 23 – 49). New York: Academic
 20. Press.
 21. Willi, J. (2014). Związek dwojga. Psychoanaliza pary. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Fundament.