Jakościowa analiza odpowiedzi w Teście Matryc Ravena w wersji dla zaawansowanych

Main Article Content

Maria Szecówka-Nowak

Abstrakt

Artykuł koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu jakościowych aspektów Testu Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych. Celem prezentowanego badania jest propozycja analizy i kategoryzacji wszystkich możliwych odpowiedzi na zadania Testu Matryc Ravena – zarówno tych diagnostycznych (zgodnych z kluczem testu), jak i tych niediagnostycznych (niezgodnych z kluczem). Przedstawione rezultaty eksploracyjnego badania stanowią część szerszego projektu badawczego zmierzającego do poszukiwania możliwości uzyskiwania dodatkowych (poza standardowo przyjętymi przez autora testu) informacji diagnostycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szecówka-Nowak, M. (2015). Jakościowa analiza odpowiedzi w Teście Matryc Ravena w wersji dla zaawansowanych. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 76-95. https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.7
Dział
Teksty zamawiane

Referencje

 1. American Psychological Association, APA (1985). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Laboratorium Technik Psychologicznych.
 2. Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Baron, H. (1996). Strengths and Limitations of Ipsative Measurement. Journal of Occupational and Organisational Psychology, 69, s. 49-56.
 4. Blanton, H., James, J. (2006). Arbitrary metrics in psychology. American Psychologist, Vol. 61, No.1, 27-41.
 5. Brzeziński, J. (2003). Metodologia badań psychologicznych (wyd. 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Carpenter, P.A., Just, M.A., Stell P. (1990). What One Intelligence Test Measures: A Theoretical Account of the Processing in the Raven Progressive Matrices Test. Psychological Review, 97, 3, s. 404-431.
 7. Chan, W. (2003). Analyzing Ipsative Data in Psychological Research. Behaviormetrika, 30, 1, s. 99- 121.
 8. Cockcroft, K., & Israel, N. (2011). The Raven's Advanced Progressive Matrices: a comparison of relationships with verbal ability tests. South African Journal of Psychology, 41(3), 363-372.
 9. Ernest, J.M. (2001). An Alternate Approach to Studying Beliefs about Developmentally Appropriate Practices. Contemporary Issues in Early Childhood, 2, 3 s. 337-353.
 10. Fernández-Ballesteros, R., De Bruyn, E.E.J, Godoy, A., Hornke, L.F., Ter Laak, J., Vizcarro, C., Westhoff, K., Westmeyer, H., Zaccaganini, J.L. (2001). Guidelans for the assessment process (GAP): a proposal for discussion. European Journal of Psychological Assessment, Vol. 17, Issue 3, 187-200.
 11. Guilford, J.P. (2005). Teoria testów psychologicznych. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych (s. 26-61). Seria: Psychologia: Teksty Źródłowe, t. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Seria: Wykłady z Psychologii, t. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Hornowski, B. (1970). Analiza psychologiczna Skali J. C. Ravena. Warszawa: PWN.
 14. Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1991). Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 15. Jaworowska, A., Szustrowa, T. (2000). Test Matryc Ravena w wersji Standard TMS. Formy: Klasyczna, Równoległa, Plus. Polskie standaryzacje. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 16. Kossowska, M. (2000). Strategie działania. Kraków: TA i WPN Universitas.
 17. Krejtz, K., Krejtz, I. (2005). Rzetelność w analizie treści. W: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.), Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze (s. 217-230). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 18. Lilienthal, L., Tamez, E., Myerson, J., & Hale, S. (2013). Predicting performance on the Raven's Matrices: The roles of associative learning and retrieval efficiency. Journal of Cognitive Psychology, 25(6), 704-716. doi:10.1080/20445911.2013.791299.
 19. Matczak, A. (1986). Modele funkcjonowania intelektualnego w diagnozie zdolności. Psychologia Wychowawcza, 5, 497-510.
 20. Matczak, A. (1988). Błędne rozwiązania zadań intelektualnych jako źródło informacji przydatnych w diagnozie zdolności dziecka. Psychologia Wychowawcza, 1, 76-89.
 21. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 22. Matczak, A. (2000). Testy inteligencji i zdolności. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1: Podstawy psychologii (s. 448-469). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 23. Nęcka, E. (1994). Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 24. Oakland, E. (2004). Use of Educational and Psychological tests Internationally. Applied Psychology: An International Review, 53 (2), 157-172.
 25. Okręglicka-Forysiak, E. (1993). Test Matryc J.C. Ravena. Diagnoza ilościowa i jakościowa. W: E. Okręglicka-Forysiak (red.), Wybrane metody diagnostyczne w psychologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 26. Paluchowski, W.J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Seria: Wykłady z Psychologii, t. 7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 27. Rao, K., & Baddeley, A. (2013). Raven's matrices and working memory: A dual-task approach.
 28. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 66(10), 1881-1887. doi:10.1080/17470218.2013.828314.
 29. Raven, J. C. (1950). Guide to using The Mill-Hill Vocabulary Scale with Progressive Matrices sets A, B, C, D and E. London: H. K. Lewis and Co. Ltd.
 30. Raven, J. C. (1956). Guide to using The Coloured Progressive Matrices, sets A, Ab, B. London: H. K. Lewis and Co. Ltd.
 31. Raven, J. C. (1960). Guide to The Standard Progressive Matrices, sets A, B, C, D and E. London: H. K. Lewis and Co. Ltd.
 32. Raven, J. C. (1971). Advanced Progressive Matrices, Sets I and II. Plan and use of the scale with report of experimental work. London: H. K. Lewis and Co. Ltd.
 33. Ren, X., Wang, T., Altmeyer, M., & Schweizer, K. (2014). A learning-based account of fluid intelligence from the perspective of the position effect. Learning And Individual Differences, 3130-35. doi:10.1016/j.lindif.2014.01.002.
 34. Shamama-tus-Sabah, S., Gilani, N., & Iftikhar, R. (2012). Ravens Progressive Matrices: Psychometric evidence, gender and social class differences in middle childhood. Journal of Behavioural Sciences, 22(3), 120-131.
 35. Spearman, C. C. (1920). Manifold sub-theories of 'the two factors.'. Psychological Review, 27(3), 159-172. doi:10.1037/h0068562.
 36. Spearman, C. C. (1931). Our need of some science in place of the word 'intelligence.'. Journal of Educational Psychology, 22(6), 401-410. doi:10.1037/h0070599.
 37. Strelau, J. (1997). Inteligencja człowieka (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 38. Verguts, T., de Boeck, P. (2002). The induction of solution rules in Raven's Progressive Matrices Test. European Journal of Cognitive Psychology, 14(4), 521-547. doi:10.1080/09541440143000230.