Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q)

Main Article Content

Anna Michalak
Artur Poczwardowski

Abstrakt

W pracy dokonano polskiej adaptacji kulturowo-językowej wersji anglojęzycznej kwestionariusza do badania relacji trener-zawodnik: The Coach AthleteRelationship Questionnaire (CART-Q; Jowett i Ntoumanis, 2004). Nowo powstałe narzędzie (PlCART-Q) wykorzystano w badaniu polskich zawodników (N = 97) i trenerów (N = 65). Miało ono na celu zbadanie trafności teoretycznej i kryterialnej narzędzia oraz jego rzetelności. Konfirmacyjna analiza czynnikowa nie potwierdziła trafności teoretycznej narzędzia. Przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową metodą głównych składowych, która wykazała istnienie jednego ogólnego czynnika – relacja trener-zawodnik. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michalak, A., & Poczwardowski, A. (2015). Kwestionariusz do badania relacji trener-zawodnik (CART-Q): polska adaptacja (PlCART-Q). Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 62-75. https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.6
Dział
Doniesienia z badań

Bibliografia

 1. Brzeziński, J. (red.). (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 2. Drwal, R. Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations - Software of the mind. New York: McGraw-Hill.
 4. Jowett, S. (2003). When the „Honeymoon” is over: A case study of a coach–athlete dyad in crisis. The Sport Psychologist, 17, 444-460.
 5. Jowett, S. i Cockerill, I. M. (2003). Olympic Medallists’ perspective of the athlete-coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4, 313-331.
 6. Jowett, S. i Meek, G.A. (2000). The coach-athlete relationships in married couples: An exploratory content analysis. The Sport Psychologist, 14, 157-175.
 7. Jowett, S. i Ntoumanis, N. (2003). The Greek Coach-Athlete Relationship Questionnaire (GrCARTQ): Scale development and validation. International Journal of Sport Psychology, 34, 101-124.
 8. Jowett, S. i Ntoumanis, N. (2004). The coach-athlete relationship questionnaire (CART–Q): Development and initial validation. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14, 245-257.
 9. Nunnally, J. C i Bernstein I. H. (1994). Psychometric theory, 3rd edn. New York: McGraw- Hill.
 10. Poczwardowski, A., Barott, J. A. i Jowett, S. (2006). Diversifying approaches to research on athlete-coach relationships. Psychology of Sport and Exercise, 7, 125-142.
 11. Sagan, A. (2003). Model pomiarowy satysfakcji i lojalności. StatSoft Polska.
 12. Sztemberg-Lewandowska, M. (2008). Analiza Czynnikowa w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 13. Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SHOLAR.