Badanie wpływu mimicznego sprzężenia zwrotnego na percepcję zmęczenia
PDF

Jak cytować

Jakubowska, K. ., Piątkiewicz, A. ., Rubaszewski, B. ., Siekierska, E. ., & Tylkowska, K. . (2015). Badanie wpływu mimicznego sprzężenia zwrotnego na percepcję zmęczenia. Testy Psychologiczne W Praktyce I Badaniach, (1), 52–61. https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.5

Abstrakt

Badanie dotyczyło wpływu mimicznego sprzężenia zwrotnego na subiektywną percepcję zmęczenia. Przebadano 75 studentów (19 – 26 lat). Badani wypełniali dwukrotnie polską adaptację skali FAS, przed i po wykonaniu zadania eksperymentalnego, polegającego na przyjęciu określonej postawy ciała oraz mimiki. W badaniu utworzono 2 grupy eksperymentalne i 1 grupę kontrolną, różniące się pod względem wykonywanego zadania. Zmienną zależną stanowiło zmęczenie, a niezależną rodzaj mimiki. Założono, że u osób które przyjmą zmęczony wyraz twarzy subiektywna ocena percepcji zmęczenia wzrośnie. Hipoteza nie została potwierdzona. Jednocześnie potwierdza to odporność wyników testu FAS na chwilowe zmiany percepcji zmęczenia i adekwatność tego narzędzia.

https://doi.org/10.14746/tppb.2015.1.5
PDF

Bibliografia

Buck, R. (1980). Nonverbal Behavior and the Theory of Emotion: The Facial Feedback Hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 38(5), 811 –824.

Davis, J., Senghas, A., Ochsner, K. (2009). How does facial feedback modulate emotional experience?. Journal of Research in Personality, 43, 822 – 829.

Michielsen, H., Vries, J., Heck, G. (2004).Examination of the Dimensionality of Fatigue: The Construction of the Fatigue Assessment Scale. European Journal of Psychological Assessment, 20, 39 – 48.

Strack, F., Martin, L., Stepper, S. (1988). Inhibiting and Facilitating Conditions of the Human Smile: A Nonobtrusive Test of the Facial Feedback Hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 768 – 777.

Szymczak, I. (1979). Mimika. W: I. Szymczak (red.) Słownik języka polskiego (t. II, 178). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Urbańska, J. (2010). Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.